loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Latvijas zinātnieki aicina uz izstādi “Zinātne Latvijai 2023”!

Kalendāru jau sesto gadu veido Izglītības un zinātnes ministrija, tas vēsta par 12 Latvijas zinātnē nozīmīgām personībām. Kalendāra un izstādes „Zinātne Latvijai 2023” atklāšanas svētki notiks piektdien, 6. janvārī plkst. 15.00 Āgenskalna tirgū.

Izstādes “Zinātne Latvijai 2023” apmeklētāji aicināti iepazīties ar divpadsmit neatkārtojamām un aizraujošām zinātnes personībām. Ar saviem pētījumiem tik dažādās zinātnes jomās – literatūra, ģenētika, materiālzinātne, mūzika, kosmoss, virtuālās realitātes tehnoloģijas, militārā un veterinārā medicīna, bioloģija un fizika – Latvijas zinātnieces un zinātnieki ir paplašinājuši zināšanu apvārsni ne tika sev, bet arī mums visiem.
Izstādē ir izmantotas papildinātās realitātes un QR kodu tehnoloģijas.
12 zinātnes personības:
PH. D. Anna Kļučņika (molekulārās bioloģijas zinātniece Lielbritānijas uzņēmumā “Laverock Therapeutics”);
Mg. phys. Kristaps Paļskis (RTU un LU studiju programmas “Daļiņu fizika un paātrinātāju tehnoloģijas” doktorantūras students, CERN pētnieks);
Mg. sc. ing. Anda Barkāne (RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Polimērmateriālu institūta pētniece un doktorante);
Dr.phys. Aleksejs Zolotarjovs (LU Cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks, Optisko materiālu laboratorijas vadītājs);
Mg. sc. biol. Ēriks Krūze (Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” pētnieks)
Dr.sc.ing. Linda Lancere (Vidzemes Augstskolas Sociotehnisko sistēmu inženierijas institūta Virtuālās un papildinātās realitātes laboratorijas pētniece);
Kārlis Rācenis (Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Nefroloģijas centra ārsts – internists, RSU Militārās medicīnas pētījumu un studiju centra doktorants un pētnieks);
Dr. philol. Zita Kārkla (literatūrzinātniece un kritiķe, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece);
Dr. biol. Jānis Stāvusis (ģenētiķis, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra pētnieks);
Dr. sc. ing. Inese Vārna (LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta vadošā pētniece);
Dr. med. vet. Līga Kovaļčuka (Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes Klīniskā institūta asociētā profesore un vadošā pētniece);
DMA Krists Auznieks (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docētājs, Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra rezidējošais komponists).
Izstāde Āgenskalna tirgus 2.stāvā apskatāma no 6. līdz 26. janvārim. Projektu “Zinātnes Latvijai 2023” īsteno Izglītības un zinātnes ministrija ar ERAF projekta atbalstu.
Vairāk par projektu un zinātniekiem: https://www.izm.gov.lv/lv/latvijas-zinatnes-kalendars