loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Dr. biol. Vita Rovīte

Šajā projektā tika pētīti aizkuņģa dziedzera neiroendokrītie audzēji, kas īpaši vēlīnajās stadijās nepadodas ārstēšanai un var izraisīt pāragru nāvi. Projektā sadarbībā ar ārvalstu partneriem no Slovākijas, Spānijas, Vācijas un Grieķijas mēģinājām raksturot šo audzēju bioloģiskos marķierus, lai atklātu bioloģiskās molekulas, kas raksturīgas šiem audzējiem, ko varētu izmantot šo audzēju agrīnai neinvazīvai diagnostikai. Mērķis bija atklāt bioloģiskos marķierus, ko būtu iespējams noteikt pacientu asinīs, kas liecinātu par audzēja klātbūtni aizkuņģa dziedzerī.

Latvijas pētnieku grupa šajā projektā veica vairāk kā 80 aizkuņģa dziedzera audzēja audu sekvencēšanu un raksturojot to transkriptomu. Transkriptoms, raksturo to, kādi gēnu produkti veidojas konkrētajā šūnu grupā, šajā pētījumā tieši aizkuņģa dziedzera audzējos. Šajos datos tika specifiski noteikti marķieri, kas sastopami uz šo audzēju šūnu virsmas un attiecīgi būtu nosakāmi asinīs uz organismā cirkulējošo audzēja šūnu virsmas. Šī pētījuma rezultāti ir identificējuši virkni marķieru, kas nākotnē varētu kalpot neinvazīvai šo audzēju diagnostikai.

Projekts  Agrīnas diagnostikas un monitoringa algoritma izveide aizkuņģa dziedzera neiroendokrīno audzēju pacientiem (NExT)  īstenots Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” pirmās kārtas Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotā projekta “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un īstenošanai” ietvaros, līguma numurs 1.1.1.5/ERANET/20/03.

Ar projekta gaitu iespējams iepazītes šeit