loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Biobankas visā  pasaulē  ir atzītas par svarīgu stūrakmeni personalizētas medicīnas attīstībai. Biobankas glabā ne tikai indivīdu bioloģiskos paraugus, bet arī  uzkrāj to klīniskos un ar vairākām omiku metodēm (genomika, transkriptomika, metabolomika, utt.) iegūtus datus, lai, izmantojot mākslīgo intelektu, veiktu jaunus medicīnas atklājumus. Šī  semināra mērķis ir parādīt šīs tendences Latvijas biobanku tīklā, prezentēt ekspertu pašreizējo situācijas novērtējumu un norādīt uz nepieciešamajiem resursiem un kompetencēm mūsdienu pētniecības vajadzībām. Seminārs nodrošinās zināšanu pārnesi starp institūtiem un organizācijām Latvijas biobanku tīklā , lai veicinātu biobanku resursu ilgtspējību Latvijā  un stiprinātu sadarbību ar lielākajiem starptautiskajiem spēlētājiem.

Pasākumā  paredzētas prezentācijas no Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātniskās padomes vadītaja Prof. Jāņa Kloviņa, Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direkota Prof. Mārča Lejas, Bērnu klīniskā s universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētāja Valta Ābola, Latvijas Universitātes Asoc. Prof. Signes Mežinskas un Valsts iedzīvotāju genoma datubāzes vadītājas, vadošās pētnieces Dr.biol. Vitas Rovītes. Pēc ekspertu prezentācijām paredzēta diskusija.

Semināru finansē INTEGROMED projekts, kas ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar granta līgumu Nr. 857572.

Pasākuma programma: Biobanku semināra programma