loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Euraxess

EURAXESS ir viena no Eiropas Pētniecības telpas iniciatīvām, kuras mērķis ir veicināt zinātnieku starptautisko un starpsektoru mobilitāti Eiropā un trešajās valstīs un atbalstīt atvērtu darba tirgu zinātniekiem.

EURAXESS Latvija Kontaktpunktu tīkla galvenais uzdevums ir informēt un konsultēt ārvalstu zinātniekus par zinātniskās karjeras iespējām Latvijā, kā arī sniegt praktisku atbalstu mobilitātē esošajiem ārvalstu zinātniekiem un to ģimenes locekļiem, kuri vēlas strādāt un dzīvot Latvijā. EURAXESS Latvija Kontaktpunktu tīkls nodrošinās informāciju un kontaktus atbalsta saņemšanai ārvalstīs tiem zinātniekiem, kas plāno doties mobilitātē.

Iniciatīvas mērķa sasniegšanai Eiropas Komisija ir izveidojusi un sadarbībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un sadarbības partneriem trešajās valstīs – Ziemeļamerikā, Latīņamerikā un Karību jūras valstīs, DA Āzijā, Indijā, Ķīnā, Japānā, Dienvidkorejā, nodrošina EURAXESS tīkla un speciāla izveidotā portāla https://euraxess.ec.europa.eu/ darbību.

 

EURAXESS kontaktpersona BMC

Kristīne Auziņa

E-pasts: kristine.auzina@biomed.lu.lv

Telefons: +371 67808005