loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

BBMRI.lv

Biobanku un biomolekulāro resursu pētniecības infrastruktūra (BBMRI-ERIC – Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure) ir Eiropas pētniecības infrastruktūra, kas paredz apvienot Eiropā esošās un nākotnē izveidojamās biobankas (bioloģisko materiālu un saistīto datu krātuves), lai koncentrētu un koordinētu pētniecības resursu pieejamību sabiedrības veselības izpētē un uzlabošanā.

BBMRI-ERIC Latvijas Nacionālā mezgls – BBMRI.LV ir BBMRI-ERIC infrastruktūras nacionālais koordinators Latvijā, kas izveidots atbilstoši organizācijas statūtiem un kura uzdevums ir izveidot nacionālo biobanku tīklu Latvijā, kā arī nodrošināt tā mijiedarbību ar BBMRI-ERIC. Izglītības un zinātnes ministrija ir nominējusi Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru par BBMRI.LV uzturētāju un Jāni Kloviņu par nacionālā mezgla direktoru. Paredzēts, ka Latvijā biobanku tīklu veidos institūcijas, kas ievāc un uztur bioloģisko materiālu kolekcijas pētniecības vajadzībām. Latvijas ieguldījums BBMRI-ERIC infrastruktūrā būs atbilstošas kvalitātes bioloģiskie paraugi un ar tiem saistītie dati, kā arī resursi šo paraugu un datu ieguvei, apstrādei un uzglabāšanai dažādu servisu veidā.