loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekts Zinātne Zoomedin 2 ir Izglītības un zinātnes ministrijas organizēts pasākums 9.-12. klases skolēniem, kurā ieskats zinātnes pasaulē varētu palīdzētu vidusskolas mācību programmas vai zinātniskās pētniecības darba (ZPD) tēmas izvēlē. Projektā piedalīsies zinātnieki un zinātnieces no 12 zinātniskajām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, kā arī diviem uzņēmumiem.
Uz sarunu ar Kasparu Ozoliņu tika aicināta arī Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra pētniece, bioloģijas doktore, LJZA valdes locekle Ilze Elbere. Saruna par mikrobiomu un kāda ir mūsos esošo mikroorganismu loma veselības un labsajūtas nodrošināšanā.