loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Foto: Jānis Brencis

Otrdien, 20. decembrī, Latvijas Zinātņu akadēmijā tika pasniegti diplomi šoruden ievēlētajiem jaunajiem locekļiem.

Latvijas Biomedicīnas pētījumju un studiju centra pārstāvji

Īstenais loceklis

Nils Rostoks – Dr.biol. Latvijas Biomedicīnas pētniecības un studiju centra direktors

Korespondētājloceklis

Dāvids Fridmanis – Dr. biol. Direktora vietnieks zinātniskās infrastruktūras jautājumos, vadošais pētnieks.