loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra (BMC) izsludinātajā  pētniecības un attīstības grantu konkursā kopā saņemti 17 pētniecības un attīstības grantu iesniegumi –  9  no tiem sagatavojuši un iesnieguši OSI zinātnieki un 8 BMC zinātnieki. Ir veikta visu projektu iesniegumu administratīvā vērtēšana atbilstoši administratīvajiem kritērijiem un visi projektu iesniegumi ir nosūtīti zinātniskās kvalitātes vērtēšanai, kuru nodrošina Latvijas Zinātnes padome.

Konkurss tika izsludināts Eiropas Savienības Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna 5.2. reformu un investīciju virziena “Augstskolu pārvaldības modeļa maiņas nodrošināšana” 5.2.1.r. reformas “Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma” 5.2.1.1.i. investīcijas “Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti” otrās kārtas “Konsolidācijas un pārvaldības izmaiņu ieviešanas granti” īstenošanas noteikumi” projekta ietvaros.