loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Sadarbības ietvaros ar Honkongas zinātnisko iekārtu, aprīkojuma un reaģentu ražotāju MGI Tech Co un nodibinājumu Mammoth Foundation Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs saņēmis dāvinājumā iekārtu High-Throughput Automated Extraction and Liquid Handling Workstation MGISP-960. Šī iekārta nodrošinās 96 bioloģisko paraugu vienlaicīgu un automatizētu apstrādi, kas līdz šim tika veikta manuāli, tādējādi būtiski palielinot veikto analīžu precizitāti un samazinot paraugu apstrādei nepieciešamo laiku.

Iekārta paredzēta zinātniskajai izpētei un sniegs būtisku atbalstu SARS-CoV-2 vīrusa, kā arī COVID-19 pacientu ģenētiskā materiāla izpētei Latvijā. Tāpat iekārta tiks izmantota arī citu zinātnisku projektu realizēšanai, kas saistīti ar dažādu slimību izpēti Latvijā (piemēram, 2. tipa cukura diabēts, kairināto zarnu sindroms, iekaisīgu zarnu slimības, sepse, bērnu ļaundabīgie audzēji, akromegālija u.c.).