loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

16. februārī Latvijas Zinātņu akadēmija, tika godināti izcilākie sasniegumi zinātnē 2022. gadā. Tika godināti arī zinātnieki no Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs – LV BMC. Sirsnīgi sveicam un lepojamies ar sasniegumiem!
 Pētījuma “Hipofīzes audzēju izpēte Latvijā: ceļā uz jaunu bioloģisko marķieru atklāšanu” autoru grupa.
Pētījuma “Ribes ģints augu, Cecidophyopsis pumpurērču un upeņu reversijas vīrusa izpēte ilgtspējīgai Ribes ģints ogulāju rezistences selekcijai un audzēšanai” autoru grupa.
Par konkursa uzvarētājiem LZA šogad nosauca divpadsmit darbus. Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš, konkursam noslēdzoties, uzsvēra: “Latvijas Zinātņu akadēmija ir paveikusi lielu darbu, organizējot Latvijas zinātnes un pētniecības gada labāko sasniegumu konkursu un veicot pieteikto sasniegumu izvērtēšanu. Priecē tas, ka konkursa uzvarētāji ir demonstrējuši Latvijas zinātnes un pētniecības augsto līmeni, rezultātu novitāti un to teorētisko un praktisko nozīmību. Šie sasniegumi parāda, ka Latvijā ir augsta līmeņa zinātne, kas spēj radīt ne tikai jaunas zināšanas, bet arī izcilas inovācijas.”
📷 Foto – Jānis Brencis