loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Aicinām Jūs piedalīties Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra veiktā pētījumā DECIDE*, aizpildot anonīmu pētījuma anketu. Anketas aizpildīšana Jums aizņems aptuveni 10-15 minūtes.

Aptauja pieejama šeit:

 Aptauja latviešu valodā

 Aptauja krievu valodā

Šīs aptaujas mērķis ir noskaidrot Latvijas iedzīvotāju attieksmi pret amatriezinātni medicīnas jomā – “Amatierzinātne jeb sabiedriskā zinātne (citizen science) ir pētniecība, ko sadarbībā ar zinātniekiem vai konkrētu zinātnisku projektu ietvaros veic iedzīvotāji jeb amatierzinātnieki, balstoties uz zinātniski izstrādātām metodēm. Amatierzinātnes piemēri ir putnu vērošana un skaitīšana, vides datu vākšana, astronomisko novērtojumu veikšana un šo datu ziņošana zinātniekiem. Amatierzinātnieki var piedalīties ar datu analīzes procesā, piemēram, spēlējot speciāli izstrādātas spēles. Amatierzinātne padara zinātni pieejamu sabiedrībai, kā arī veicina sabiedrības līdzdalību”.

Šajā aptaujā mēs vēlamies noskaidrot Latvijas iedzīvotāju viedokli par amatierzinātni medicīnas jomā un bažām, kas varētu rasties ar to saistītos pētījumos. Piedalīšanās pētījumā ir brīvprātīga. Jums ir tiesības atteikties aizpildīt anketu, un Jūsu atteikšanās neradīs nekādas nevēlamas sekas. Anketa ir anonīma, netiks apstrādāti Jūsu personas dati, Jūs nebūs iespējams identificēt pēc anketā sniegtās informācijas, un dati tiks izmantoti pētījuma mērķa sasniegšanai.

*DECIDE – Dinamiskās informētās piekrišanas sistēmas izveide biobankas un sabiedrības zinātnisko aktivitāšu datu pārvaldībai, kvalitātes kontrolei un integrācijai”, ko finansē Eiropas Reģionālā attīstības fonda 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” projekts (Nr. 1.1.1.1/20/A/047).