loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

1.1.1.1/18/A/097

Project Title: „Functional and genetic research of rare unidentitied neuromuscular disorders” Funding: European Regional Development Fund (ERDF), Measure 1.1.1.1 “Support for applied research” Project No.: 1.1.1.1/18/A/097 Period: 1 April 2019 – 31 March 2022 Project...

1.1.1.1/18/A/096

Projekta nosaukums: „Reto pārmantoto slimību izraisošo faktoru izpēte izmantojot pilna genoma sekvenēšanas pieeju” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 2. kārtas ietvaros. Projekta...

1.1.1.1/18/A/097

Projekta nosaukums: „Retu nezināmas izcelsmes neiromuskulāro slimību funkcionālā un ģenētiskā izpēte” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 2. kārtas ietvaros. Projekta identifikācijas...

lzp-2018/1-0180

Projekta nosaukums: Mitohondriālās DNS mutāciju un variantu ar nezināmu efektu raksturošana un analīze, izmantojot transmitohondriālos citoplazmatiskos hibrīdu šūnu modeļus. Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2018/1-0180 Projekta izpildes termiņš: 1. augusts 2018. gads...