Startpage
Startpage

News

14
JUL
2020

10 projects will be implemented in the national research program “Covid-19 consequences mitigation”

https://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/4173-valsts-petijumu-programma-covid-19-seku-mazinasanai-tiks-istenoti-10-projekti

13
JUL
2020

New blood circulation in Latvian science - achievements of the first bioinformatics scholarship recipients

https://www.delfi.lv/campus/raksti/jauna-asinsrite-latvijas-zinatne-pirmo-bioinformatikas-stipendijas-ieguveju-sasniegumi?id=52287413

All news

Quick linksMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".