loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Molekulārās un funkcionālās genomikas izpētes grupa

(V. Rovītes grupa)

Molekulārās un Funkcionālās Genomikas grupa darbības mērķis ir atklāt molekulāros marķierus un mehānismus kas ietekmē cilvēka slimību attīstību un progresiju, lai atklātu potenciālus mērķa marķierus, kas uzlabotu diagnostiku, prognostiku un slimību ārstēšanu. Mūsu grupas veiktie pētījumi pilnībā izmanto ciešo saikni ar nacionālo biobanku – Valsts iedzīvotāju genoma datubāzi, Genoma centra sekvencēšanas centru un sadarbību ar lielākajām slimnīcām un medicīnas iestādēm, kas ļauj mums veikt pilnu pētījumu ciklu no pacientu atvasinātu paraugu vākšanas līdz lielmolekulārai analīzei, funkcionāliem pētījumiem un galīgajai datu interpretācijai. Galvenie projekti mūsu grupā ir saistīti ar neiroendokrīno audzēju un autoimūno slimību pētniecību, lai izprastu šo slimību attīstības mehānismus un atrastu prognostiskus faktorus, kas palīdzētu uzlabotu ārstēšanu un terapiju. Mūsu grupas plašais sadarbības tīkls medicīnas jomā ir palīdzējis mums iesaistīties vairākos sadarbības projektos endokrinoloģijas un gastroenteroloģijas pētniecības jomā. Pašlaik, mūsu komanda veic jaunu nākamās paaudzes sekvencēšanas metožu izstrādes un attīsta pieredzi funkcionālos pētījumos, lai varētu īstenot mūsdienīgus pētījumus translācijas medicīnas jomā.

Personāls:

Vita Rovīte Dr. biol., vita.rovite@biomed.lu.lv

Raitis Pečulis Dr. biol., raitis@biomed.lu.lv

Ilze Konrāde, Dr.med., ilze.konrade@rsu.lv

Ilona Mandrika MSc. biol., ilona@biomed.lu.lv

Helvijs Niedra BSc. biol., helvijs.niedra@biomed.lu.lv

Rihards Saksis BSc. biol., rihards.saksis@biomed.lu.lv

Oļesja Rogozaolesja.rogoza@biomed.lu.lv

Helēna Litvina, daiga.litvina@biomed.lu.lv

Līva Šteina, med., livasteina@gmail.com

 

Jomas sadarbības partneru meklēšanai:

 • Funkcionālie šūnu modeļi,
 • Slimību mehānismu izpēte,
 • Endokrīnās sistēmas slimības.

10 reprezentatīvākās publikācijas zinātniskajai grupai:

 1. Olesja Rogoza, Kaspars Megnis, Marija Kudrjavceva, Aija Gerina-Berzina, Vita Rovite. Role of Somatostatin Signalling in Neuroendocrine Tumours. Int J Mol Sci. 2022 Jan 27;23(3):1447. doi: 10.3390/ijms23031447.
 2. Peculis R, Niedra H, Rovite V. Large Scale Molecular Studies of Pituitary Neuroendocrine Tumors: Novel Markers, Mechanisms and Translational Perspectives. Cancers (Basel). 2021 Mar 19;13(6):1395. doi: 10.3390/cancers13061395. PMID: 33808624; PMCID: PMC8003417.
 3. Saksis R, Silamikelis I, Laksa P, Megnis K, Peculis R, Mandrika I, Rogoza O, Petrovska R, Balcere I, Konrade I, Steina L, Stukens J, Breiksa A, Nazarovs J, Sokolovska J, Pirags V, Klovins J, Rovite V. Medication for Acromegaly Reduces Expression of MUC16, MACC1 and GRHL2 in Pituitary Neuroendocrine Tumour Tissue. Front Oncol. 2021 Feb 15;10:593760. doi: 10.3389/fonc.2020.593760. PMID: 33680922; PMCID: PMC7928352.
 4. Niedra H, Peculis R, Konrade I, Balcere I, Romanovs M, Steina L, Stukens J, Sokolovska J, Klovins J, Rovite V. Case Report: Micro-RNAs in Plasma From Bilateral Inferior Petrosal Sinus Sampling and Peripheral Blood From Corticotroph Pituitary Neuroendocrine Tumors. Front. Endocrinol., 22 April 2022, https://doi.org/10.3389/fendo.2022.748152
 5. Megnis K, Peculis R, Rovite V, Laksa P, Niedra H, Balcere I, Caune O, Breiksa A, Nazarovs J, Stukens J, Konrade I, Pirags V, Klovins J. Evaluation of the Possibility to Detect Circulating Tumor DNA From Pituitary Adenoma. Front Endocrinol (Lausanne). 2019 Sep 18;10:615. doi: 10.3389/fendo.2019.00615.
 6. Zalizko P, Stefanovics J, Sokolovska J, Paramonova N, Klavina E, Erts R, Rovite V, Klovins J, Pukitis A. Thiopurine S-methyltransferase genetic polymorphisms in adult patients with inflammatory bowel diseases in the Latvian population. Therap Adv Gastroenterol. 2020 Jul 14;13:1756284820937426.
 7. Elbere I, Silamikelis I, Dindune I, Kalnina I, Ustinova M, Zaharenko L, Silamikele L, Rovite V, Gudra D, Konrade I, Sokolovska J, Pirags V, Klovins J. Baseline gut microbiome composition predicts metformin therapy  short-term  efficacy  in  newly  diagnosed  type  2  diabetes  patients.  PLoS  One.  2020  Oct 30;15(10):e0241338.
 8. Peculis R, Mandrika I, Petrovska R, Dortane R, Megnis K, Nazarovs J, Balcere I, Stukens J, Konrade I, Pirags V, Klovins J, Rovite V. Pituispheres Contain Genetic Variants Characteristic to Pituitary Adenoma Tumor Tissue. Front Endocrinol (Lausanne). 2020 May 22;11:313.
 9. COVID-19 Host Genetics Initiative. Mapping the human genetic architecture of COVID-19. Nature. 2021 Jul 8. doi: 10.1038/s41586-021-03767-x.
 10. Salem RM, … Rovite V … SUMMIT Consortium. Study of Diabetic Kidney Disease Highlights Biology Involved in Glomerular Basement Membrane Collagen. J Am Soc Nephrol. 2019 Oct;30(10):2000-2016. doi: 10.1681/ASN.2019030218.