Pētījumi Publikācijas
Pētījumi

Ātrās saites

Visi Starptautiskas Vietēja mēroga Patenti Monogrāfijas Konferenču tēzes
Nosaukums Autori Publicēts Gads Internetā
Structure of AP205 Coat Protein Reveals Circular Permutation in ssRNA Bacteriophages M Šisovs, J Rūmnieks, Diebolder, C., Jaudzems, K., Andreas, L.B., Stanek, J., A Kazāks, S Koteloviča, I Akopjana, Pintacuda, G., Koning, R.I., K Tārs Journal of Molecular Biology, 428 (21), pp. 4267-4279 2016
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".