Pētījumi Publikācijas
Pētījumi

Ātrās saites

Visi Starptautiskas Vietēja mēroga Patenti Monogrāfijas Konferenču tēzes
Nosaukums Autori Publicēts Gads Internetā
Ekspresijas sistēma HBc-preS1 vīrusveidīgo daļiņu iegūšanai A Dišlers, I Petrovskis, I Liekniņa, I Bērza, J Bogans, I Akopjana, I Sominska, P Pumpēns LR patents LV 14945 2013
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".