Pētījumi Publikācijas
Pētījumi

Ātrās saites

Visi Starptautiskas Vietēja mēroga Patenti Monogrāfijas Konferenču tēzes
Nosaukums Autori Publicēts Gads Internetā
Prokariotiska un eikariotiska ekspresijas vektoru komplekts himēra HBV nukleokapsīda ekspresijai un kombinētas anti-HBV un anti-HCV imunoatbildes iegūšanai. I Sominska, M Mihailova, J Jansons, D Skrastiņa, J Aleksejeva, I Petrovskis, P Pumpēns LR patents Nr. 14161 2010
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".