11.08.2020 at 09:39:22    

 Welcome, Guest. Please Login.
  Grants
BMC programmas un projekti 2009
 
 
1.Valsts pētījumu programma “Jaunas zāles un biokorekcijas līdzekļi: konstruēšana, transportformas un darbības mehānismi” (8 apakšprogrammas) (Ar OSI)  
Projekta vadītājs      Projekta nosaukums  
A.Leončiks (5)  
K.Tārs      Bioloģiski aktīvo vielu struktūrpētījumi un receptora liganda mijiedarbības modelēšana  
A.Dišlers (6)      Rekombinanto vakcīnu preparātu –vīrusiem līdzīgo daļiņu tehnoloģizācija  
J.Kloviņš (7)      G-proteīnu saistošo receptoru ligandi –jauni potenciāli medikamenti  
T.Kozlovska (8)      Alfa vīrusu vektori jaunu vakcīnu un gēnu terapijas līdzekļu radīšanā  
A.Linē (9)      Ļaundabīgo audzēju seroloģiska diagnostikas testa izstrādāšana  
R.Renhofa (10)      Mākslīgās vīrusiem līdzīgās daļiņas kā bioaktīvo vielu jauna transportforma  
J.Erenpreisa  11B, A.Leončiks.11A  
(50:50)      Jauni pretvēža preparātu skrīninga instrumenti  
A.Zeltiņš  (12)      Augu vīrusu modelis subvienību vakcīnu konstruēšanai un vīrusu identificēšanai  
 
 
2.Valsts pētījumu programma “ Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošo galveno patoloģiju zinātniska izpēte ar multidisciplināra pētnieciskā konsorcija palīdzību” (6 apakšprogrammas) (Pīrāga programma)  
Projekta vadītājs      Projekta nosaukums  
N.Līcis (1)      Jaunu sirds un asinsvadu slimību agrīnās diagnostikas, profilakses un ārstēšanas metožu izstrāde”  
A.Linē (3)      Diagnostikas metožu izstrāde ļaundabīgo audzēju riska faktoru noteikšanai, agrīnai audzēju un pirmsvēža stāvokļu diagnostikai, audzēju terapijas optimizēšanai.”  
L.Tihomirova (4)      Pārmantotie audzēji, to klīniskā un molekulārā izpēte, profilakse un agrīnas diagnostikas stratēģijas izstrāde”  
L.Ņikitina-Zaķe (5)      Bērnu mirstību un invaliditāti ietekmējošo slimību mūsdienīgu agrīnās diagnostikas, profilakses un terapijas pasākumu izstrāde”  
V.Baumanis (12)      Aktuālāko pret antimikrobiālajiem līdzekļiem rezistento infekciozo patogēnu mūsdienīgu diagnostikas, epidemioloģijas, profilakses un ārstēšanas pasākumu izstrāde”  
J.Kloviņš (14)      “Vienotas un visiem pētniekiem pieejamas datu bāzes izveide par galveno dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošo patoloģiju un to riska faktoru izplatību Latvijas iedzīvotājiem”  
 
 
 
 
 
Sadarbības projekti -2.  
   05.0023. Latvijas populācijas genofonda izpēte saistībā  ar cilvēka patoloģiju  
 
1. J. Kloviņš 05.0023.01.1 Metabolisma un homeostāzes regulācijas ģenētisko faktoru izpēte  
2. Līcis N. 05.0023.01.02.1 Koronālās sirds slimības molekulārā ģenētika  
3. Tihomīrova L. 05.0023.04.1. ģenētisko faktoru ietekme uz krūts un olnīcu iedzimto ļaundabīgo audzēju veidošanos.  
4. Baumanis V. 05.0023.05.1 Latvijas populācijas molekulāri ģenētiskais  raksturojums.  
5. Vasiļjeva I. 05.0023.06.3 Monogēnoslimību izraisošo un patoģenēzi ietekmējošo mutāciju diagnosticēšana  
6. Grēns E. 05.0023.09.1 Molekulāri ģenētisko analīzes metožu izstrāde un izmantošana ģenētiskajos pētījumos: Latvijas genoma centra pakalpojumi.  
 
06.0035 Akūtas un hroniskas infekcijas: to ierosinātāju patoģennitātes, persistences un rezistences attīstības mehānismi, efektīvas diagnostikas un ārstēšanas ceļi 2006.-2009.  
 
1. Pumpēns P. 06.0035.01.2 molekulāro principu ieviešana vīrusu hepatītu diagnostikā, prognostikā, ārstēšanā un izplatības ierobežošanā  
 2. Baumanis V. 06.0035.07.1 Tuberkulozes analīze un ārstēšana un tās rezultātu pielietošana tuberkulozes ārstēšanā un profilaksē  
 
 
LZP granti 2009  
09.1273      Pauls Pumpēns, Dr.h.biol      Transkripcijas faktoru kvantitatīvu izmaiņu molekulārie  
efekti  vēža šūnās in vitro  
09.1286      Viesturs Baumanis, Dr.biol.      Latvijā sastopamo patogēno un nosacīti patogēno  
mikobaktēriju īpašību un ģenētiskās daudzveidības  pētījumi  
09.1280      Jānis Kloviņš, Dr.biol.            Adipocītu adipoģenēzes, lipolīzes un adipokīnu sintēzes  
 regulācijā iesaistītu jaunu G-proteīnu saistošo receptoru funkcionāla un ģenētiska izpēte  
09.1284      Liana Pliss      Dr.biol.            Ilgdzīvotības molekulāri ģenētisko pamatu  
padziļinātā izpēte Latvijas populācijā  
09.1288      Aija Linē, Dr.biol.            Autoantivielu veidošanās mehānismi un to loma  
 pret-vēža imūnajā atbildē  
09.1294      Kaspars Tārs, Dr.biol.            Vīrusveidīgo daļiņu strukturālie pētījumi  
09.1290      Irina Sominska, Dr.biol.      HCV NS3/4A saturošie himērie proteīni- jauni  
HCV terapijas līdzekļi  
09.1283      Tatjana Kozlovska, Dr.h.biol.      Cilvēka cilmes šūnu imunomodulatīvā aktivitāte  
in vitro un drošības profils pacientiem ar 1. Tipa  cukura diabētu  
09.1310.1      Aija Linē, Dr.biol.      Vairogdziedzera audzēju veidošanās molekulāro mehānismu izpēte un kompleksa biomarķieru identificēšana".  
 
 
 
BMC programmas un projekti 2008
 
1. Fundamētālie un lietišķie pētījumu projekti
7. Molekulārā bioloģija, mikrobioloģija, biotehnoloģija, virusoloģija

Reģ. Nr.NozareTermiņšVārdsVadītājsNosaukums
03.098672oo7DaceSkrastiņaJauno gēnu terapijas vektoru imunoloģiskā raksturošana
04.113872007AinārsLeončiksUbikvitīna proteolīzes sistēma un apoptozes regulācija
04.113972007UnaRiekstiņaHepatīta B vīrusa korantigēna un imūnsistēmas mijiedarbības raksturošana
04.114072007AnatolijsŠaripoKsenobiotiķu modificējošā citohroma P450 2E1 degradācijas un stabilizācijas mehānismi
04.114172006RegīnaRenhofaVīrusiem līdzīgās rekombinantās himērās Qbeta fāga apvalka proteīna un HBV virsmas proteīnu veidotās daļiņas-mijiedarbības ar hepatocītu šūnu kultūrām izpēte
04.114272007TatjanaVoronkovaKāmju poliomas vīrusa apvalka proteīna VP1 izmantošana DNS iepakošanai un pārnesei
04.114372006AijaLinēBioinformātikas metodes izstrādāšana audzēju specifisko alternatīvā splaisinga variantu identificēšanai
04.114472007AndrisKazāksRekombinantu hantavīrusu antigēnu pielietošana diagnostikā; vīrusa genoma sekvenču izolēšana un salīdzinoša analīze
04.114572007ĒriksJankevicsAktivētu T šūnu kodolu faktoru funkcionālie pētījumi
04.114672007NormundsLīcisMolekulārā evolūcija kā metode un kā process
04.114872007TatjanaKozlovskaHCV un citu RNS vīrusu replikācijas modelēšana
04.114972006AndrisZeltiņšAugu sobemovīrusu kapsīdu veidošanās mehānismi
05.162272008TatjanaKozlovskaHepatīta B core antigēna foldings un degradācija
05.162372008AijaLinēPre-mRNS splaisinga defekti audzējos: sastopamības biežums un imunogenitāte
05.162472008PaulsPumpēnsJauni himēro vakcīnu prototipi: Rietumnīlas (WNV) vīruss
05.162572008IntaVasiļjevaAr iedzimto augšanas hormona deficītu saistīto gēnu mutāciju pētījumi Latvijas populācijā
05.162672008IrinaSominskaAnti-HCV vakcīnas prototipu konstruēšana
05.162772008JānisKloviņšCentrālajā nervu sistēmā lokalizēto G- proteīna saistīto receptoru strukturāli- funkcionāla izpēte un jaunu ligandu noskaidrošana
05.162872007ViestursBaumanisLatvijā sastopamo ērču pārnēsāto infekciju -ērlihiozes , laima boreliozes un ērču encefalīta izsaucēju molekulāri ģenētiska izpēte
05.162972007RegīnaRenhofaVīrusiem līdzīgās bakteriofāgu apvalka proteīna veidotās daļiņas- rekonstrukcija un pakošana in vitro
05.163072008IndulisCielēnsRekombinantas bakterofāga GA daļiņas radīšana un izmantošana gēnu transportam un imunoloģiski aktīvu epitopu eksponēšanai
05.163172008AndrisDišlersE. coli, S. cerevisiae un P. pastoris  ekspresijas sistēmu kombinēta pielietošana funkcionālu rekombinanto proteīnu iegūšanai
05.163272008LaimaTihomirovaGinekoloģisko onkoloģisko saslimšanu ģenētiskās predisponētības molekulārie pētījumi
07.208372007OlitaHeiseleMC1R gēna variantu loma melanomas attīstībā pacientiem ar un bez izmaiņāmCDKN2A un CDK4 gēnos
8. Medicīnas zinātnes
Reģ. Nr.NozareTermiņšVārdsVadītājsNosaukums
04.114782006PaulsPumpēnsHimēro melanomas vakcīnu kandidātu konstruēšana
04.1344.182007IrinaSominskaHepatīta C vīrusa (HCV) infekcija: HCV persistences kvalitatīvie un kvantitatīvie aspekti
05.163482008JekaterinaĒrenpreisaDNS dubultpārravumu signalizācija, reparācija un to attiecība ar apoptozi limfoblastoīdu šūnu līnijās ar dažādu jutīgumu pret iradiāciju
05.1634.182008JekaterinaĒrenpreisaDNS dubultpārravumu signalizācija, reparācija un to attiecība ar apoptozi limfoblastoīdu šūnu līnijās ar dažādu jutīgumu pret iradiāciju
06.198382007LieneNikitina – MICA un MICB mikrosatelītu un MICA ekstracelulāro funkcionālo polimorfismu, kā arī citu MHC kompleksa mikrosatelītu analīze Juvenīlā Indipātiskā artrīta pacientie

 
2. Sadarbības projekti
05.0023. Latvijas populācijas genofonda izpēte saistībā ar cilvēka patoloģiju

Reģ. Nr.TermiņšVārdsVadītājsNosaukums
05.0023.01.12008Jānis KloviņšMetabolisma un homeostāzes regulācijas ģenētisko faktoru izpēte
05.0023.02.12008NormundLīcisKoronālās sirds slimības molekulārā genētika
05.0023.03.12008AijaLinēFarmakoģenētikas loma onkoloģisko slomību terapijā
05.0023.04.12008LaimaTihomīrova Ģenētisko faktoru ietekme uz krūts un olnīcu iedzimto ļaundabīgo audzēju veidošanos
05.0023.05.12008ViestursBaumanisLatvijas populācijas molekuāri ģenētiskais raksturojums
05.0023.09.12008IntaVasiļjevaMonogēno slimību izraisošo un patoģenēzi ietekmējošo mutāciju diagnosticēšana
05.0023.09.12008ElmārsGrēnsMolekulāri ģenētisko analīzes metožu uzstrāde un izmantošana ģenētiskajos pētījumos: Latvijas genoma centra pakalpojumi

06.0035 2009 Akūtas un Hroniskas infekcijas: to ierosinātāju patoģenitātes, persistences un rezistences attīstības mehānismi, efektīvas diagnostikas un ārstēšanas ceļi
Reģ. Nr.TermiņšVārdsVadītājsNosaukums
06.0035.01.22009PaulsPumpēnsMolekulāro principu ieviešana vīrusu hepatītu diagnostikā, prognostikā, ārstēšanā un izplatības ierobežošanā
06.0035.07.12009ViestursBaumanisTuberkulozes kompleksa un citu mikobaktēriju ģenētisko tipu molekulārā analīze un tās rezultātu pielietošana tuberkulozes ārstēšanā un profilaksē

 
 
ERAF grants
ERAF grants  
A.Leonchiks Ceļš uz mākslīgu radzeni  
2006-2008 ERAF grants VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000032/017  
Reports:
 
International Grants
 
EU FP6 COMPUVAC  Pauls Pumpens, Anatolijs Sharipo
utt. (this info coming soon)
Date: 16.03.2007 at 03:31:27