Sākumlapa Jaunumi
Sākumlapa

Jaunumi

18
SEP
2018

Tiek īstenots sadarbības projekts


Inovatīvu metožu attīstīšana un ieviešana klīniskajā praksē ļaundabīgo audzēju diagnostikai un terapijai, izmantojot Latvijā ražotus molekulāri mērķētus radionuklīdus

Latvijas Universitātes Ķīmiskās fizikas institūts sadarbībā ar Kodolmedicīnas klīnikas Radiofarmācijas laboratoriju, RAKUS Terapeitiskās radioloģijas un medicīnas fizikas klīniku, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru un LU Mikrobioloģijas un Biotehnoloģijas institūtu realizē starpdisciplināru projektu “Inovatīvu metožu attīstīšana un ieviešana klīniskajā praksē ļaundabīgo audzēju diagnostikai un terapijai, izmantojot Latvijā ražotus molekulāri mērķētus radionuklīdus”. Projekta aktivitātes ir mērķētas divos galvenajos virzienos. Pirmkārt, izstrādāt efektīvas diagnostikas metodes neiroendokrīno un prostatas vēža pacientiem, izmantojot pret vēža šūnu virsmas molekulām mērķētus radioaktīvus preparātus, tādejādi ļaujot precīzi noteikt vēža metastāzes, sastādīt personalizētu terapijas plānu un  veikt vēža pacientu radionuklīdu balstītu terapiju. Otrkārt, izstrādāt radionuklīdu kvalitatīvai analīzei un pētnieciskajam darbam piemērotas modeļsistēmas, kas ļautu noteikt sintezēto savienojumu efektivitāti, pētīt savienojumu izraisītos bioloģiskos efektus un izvērtēt iespējas novērst iespējamos nelabvēlīgos blakus efektus.

Izpildes termiņš:   2018. gada janvāris - 2019. gada aprīlis

Finansējums:   Projektu atbalsta mecenāts SIA "Mikrotīkls" un ziedojumu administrē Latvijas Universitātes fonds.

Vairāk informācijas: https://www.fonds.lv/projekti/2018gads/dabaszinatnu-un-medicinas-projekti/inovativu-metozu-attistisana-un-ieviesana-kliniskaja-prakse-laundabigo-audzeju-diagnostikai-un-terapijai-izmantojot-latvija-razotus-molekulari-merketus-radionuklidus/

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".