Sākumlapa Jaunumi
Sākumlapa

Jaunumi

28
FEB
2018

Sveicam jauno Dr. biol. Raiti Pečuli!


15. februārī Raitis Pečulis, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē, aizstāvēja promocijas darbu "Jauni ģenētiskie riska faktori asociēti ar trīs multifaktoriālām pazīmēm un to īpašībām Latvijas populācijā", iegūstot bioloģijas zinātņu doktora grādu. Darba vadītājs: PhD, asoc. prof Jānis Kloviņš

Recenzenti:

Dr. biol. Dace Pjanova (BMC), 

Dr. habil. biol., prof. Nikolajs Sjakste (Latvijas Universitāte),

M.D., PhD, prof. Andres Metspalu (Tartu universitāte)

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".