Sākumlapa Jaunumi
Sākumlapa

Jaunumi

25
JAN
2018

Stipendijai ESHG konferences apmeklēšanai


Latvijas Cilvēka ģenētikas asociācija izsludina pieteikšanos 2018. gada Eiropas Cilvēka ģenētikas asociācijas (ESHG) nacionālo asociāciju stipendijai ESHG gadskārtējās konferences apmeklēšanai.

Stipendija sedz dalības maksu konferencē, izmitināšanas un ceļa izdevumu atbalstu līdz 600 EUR.

Kritēriji stipendijas piešķiršanai:

  • Stipendiāts ir Latvijas Cilvēka ģenētikas asociācijas biedrs;
  • Stipendiāts ir uzrādījis izcilību cilvēka ģenētikas jomā;
  • Stipendiāts nav vecāks par 35 gadiem;
  • Stipendiāts nav saņēmis stipendiju iepriekšējā gadā;
  • Stipendiāts ir iesniedzis tēzes ESHG 2018. gada konferencei un ir tēžu pirmais autors;
  • Papildus kritērijs - Nacionālās stipendijas saņēmējs nevar reizē saņemt arī konferences stipendiju Eiropas valstīm (ja LCĢA stipendijas kandidāts būs saņēmis ESHG stipendiju Eiropas valstīm, asociācija patur tiesības nominēt nākamo labāko kandidātu).

Pieteikums stipendijai jāiesniedz elektroniski uz LCĢA e-pastu:  lcga@biomed.lu.lv līdz 19.02.2018., pievienojot sekojošus dokumentus:

  • Iesniegtās tēzes ESHG 2018. gada konferencei
  • Curriculum Vitae
  • Motivācijas vēstule

Rezultāti par nacionālās stipendijas piešķiršanu tiks paziņoti pēc tam, kad ESHG paziņos savu stipendiju ieguvējus.

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".