Sākumlapa Jaunumi
Sākumlapa

Jaunumi

25
MAR
2015

Starpdisciplinārs seminārs


Starpdisciplinārs seminārs:

„Membrānu receptoru konformācija un hromatīna organizācija”
"Mechanismen der Membranrezeptor- Konformationen und Chromatinorganisation"

 

 

Ort/vieta: Kirchhoff-Institut für Physik, Universität Heidelberg., Seminarraum 2.404
Zeit/laiks: Montag 20. April 2015, 11 h – 16 h, Organizēts Latvijas-Vācijas  sadarbības ietvaros

Darba plāns:

11:00 –11:10 M. Hausmann, Heidelberg: Ievada vārds un projekta mērķis.

11:10 –12:00 J. Ērenpreisa, Rīga: Principles of nuclear organisation.Preliminary data on revealing the network-like cell nucleus organisation provoked by DNA damaging treatments

12:00-12:30 M. Krufczik, Heidelberg: Special possibilities and requests for the evaluation of localization data

12:30-13:15 Lunchbreak

13.15-13:30 B.Gerashchenko, Riga: Application of available image analysis software for analysis of nuclear networks in the cancer germline tumour

13:30-14:00 J. Hesser, Mannheim: to be announced

14:00-14:30 I. Nesnidal, Heidelberg: Characteristics of the membrane receptor ErbB2 in MCF-7 cells

15: 00 –15:20 M. Hausmann, Heidelberg : Towards front-end of localization microscopy: In situ optical sequencing after specific COMBO-FISH labelling

15:20 –16:00 Secinājumi un Diskusija, Projekta plānošana.   

Vācijas sadarbības partneru lekcijas Heidelbergas Universitātē:skatīt šeit

Gefördert durch/Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektu finansiāli atbalsta Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) no Vācijas Ārlietu ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem:

 

 

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".