Sākumlapa Jaunumi
Sākumlapa

Jaunumi

14
JAN
2019

Par promocijas darbu


2019. gada 18. janvārī plkst. 13.00 Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā (Baltajā zālē) LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē Aija Ozola aizstāvēs promocijas darbu "Melanomas predispozīcijas gēni Latvijas populācijā" bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai. Darba vadītāja Dr.biol. Dace Pjanova. Recenzenti: Dr.med. Zanda Daneberga (RSU); Dr.biol. Jānis Kloviņš (LBMC); Dr.biol. Kestutis Suziedelis (Viļņas Universitāte, Nacionālais vēža institūts, Lietuva).

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".