Sākumlapa Jaunumi
Sākumlapa

Jaunumi

1
MAR
2019

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs uzsāk jauna projekta “Melanomas atjaunošanās bioloģija pēc mērķētas terapijas pielietošanas pret BRAF mutāciju” realizēšanu


Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs uzsāk jauna projekta “Melanomas atjaunošanās bioloģija pēc mērķētas terapijas pielietošanas pret BRAF mutāciju” realizēšanu.

 

 

1. martā, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, tiek uzsākts projekts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. atlases kārtas ietvaros.

Melanomas atjaunošanās bioloģija pēc mērķētas terapijas pielietošanas pret BRAF mutāciju” (Projekta identifikācijas Nr.: 1.1.1.1/18/A/099). Projekta zinātniskā vadītāja ir BMC vadošā pētniece Dr. biol. Dace Pjanova.

Īsumā par pašu projektu:

Metastātiskā melanoma, kas rodas pēc sākotnēji veiksmīgas mērķterapijas, ir sāpīga problēma gan medicīnā, gan sabiedrībā kopumā, galvenokārt, slimnieku augstās mirstības dēļ. Šajā projektā tiks pētīta mejozes loma B-RAF mutētās melanomas rezistences attīstībā pret mērķterapiju un tās iespējamie mehānismi. Fundamentālā projekta mērķis ir pētīt izdzīvošanas mehānismu B-RAF mutētām melanomas šūnām pēc B-RAF kināzes inhibitora apstrādes, raksturojot tā kritiskos procesus un meklējot jaunus mērķus terapijai, piesaistīt jaunus cilvēkus zinātnē un palielinot BMC zinātnisko ekselenci.

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".