Sākumlapa Jaunumi
Sākumlapa

Jaunumi

1
APR
2019

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs uzsāk jauna projekta “Ekstracelulārajās vezikulās ietvertā cilvēka un mikrobioma transkiptoma klīniskā nozīme” realizēšanu


 

 

1. aprīlī, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, tiek uzsākts projekts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. atlases kārtas ietvaros.

Ekstracelulārajās vezikulās ietvertā cilvēka un mikrobioma transkiptoma klīniskā nozīme” (Projekta identifikācijas Nr.: 1.1.1.1/18/A/084). Projekta zinātniskā vadītāja ir Dr. biol. Aija Linē. Šajā projektā sadarbības partneris ir SIA “GenEra”.

Īsumā par pašu projektu:

Mēs plānojam paplašināt longitudinālu vēža biobanku, kas ietver detalizētu klīnisko informāciju, audzēja audu paraugus, kā arī vēža pacientu asins un fēču paraugus. EVs tiks izolētas no vēža pacientu un kontroles grupas plazmas un fēču paraugiem, un to RNS saturs tiks analizēts kopā ar katra pacienta audzēja un normālo audu RNS saturu. Tiks veikta virkne dažādu analīžu, lai novērtētu dažādu RNS klašu korelāciju ar klīniskiem un patoloģiskiem rādītājiem, un noteiktu to diagnostisko un prognostisko vērtību. Visbeidzot, tiks izstrādāti digitālā PCR testi izvēlēto RNS biomarķieru absolūtajai kvantificēšanai cilvēka plazmā un novērtēta to klīniskā lietderība.

Mēs sagaidām, ka šī projekta īstenošanas rezultātā tiks identificēti RNS biomarķieri, kas spēj parādīt vēža klātbūtni un/vai korelē ar tā agresivitāti un slimības gaitu, un ir pielietojami asins analīžu izstrādei. Pašlaik šī tehnoloģija ir TRL2 līmenī un mēs sagaidām, ka projekta beigās tā sasniegs TRL4.

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".