Sākumlapa Jaunumi
Sākumlapa

Jaunumi

8
SEP
2016

LATVIJAS BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS IZSLUDINA KONKURSU PĒCDOKTORANTIEM


 

 

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (BMC) izsludina konkursu pēcdoktorantiem pieteikumu priekšatlasei Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” pētniecības pieteikumu atlases kārtas iesniegšanai Valsts izglītības attīstības aģentūrā (turpmāk tekstā – VIAA).

Konkursa norises laiks: 08.09.2016. līdz  17.10.2016.

Priekšatlases nolikums ar pielikumiem:

NOLIKUMS :   

1. pielikums - Iesniegums   

2. pielikums - Zinātniskais apraksts    

3. pielikums  - Apliecinājums   

4. pielikums - Komersanta atzinums   

5. pielikums – Vērtēšanas kritēriji   

 

Pieteikumi saskaņā ar Nolikumu iesniedzami:

  • Klātienē  - Rīgā, Rātsupītes ielā 1 k-1 221.kab. no plkst 9.30 līdz 16.30.;
  • Sūtot pa pastu uz adresi  - Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, Latvija, LV-1067;
  • Kā elektroniski sagatavotu dokumentu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam un MK noteikumiem Nr.473 (izdoti 28.06.2005.) „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” sūtot uz e-pasta adresi bmc@biomed.lu.lv.

 

Pēcdoktorantu  pieteikumu priekšatlases rezultātus paziņos BMC mājas lapā  un pēcdoktorantam elektroniski uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

Sīkāka informācija: tel. 67808200, 67808206, bmc@biomed.lu.lv 

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".