Sākumlapa Jaunumi
Sākumlapa

Jaunumi

28
FEB
2018

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centram 25!


1. martā Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs svinēs savu 25 gadu jubileju. Svinīgais pasākums notiks Melngalvju nama Svinību zālē plkst. 14:00.

 

BMC tika izveidots 1993. gadā, kad Latvijas molekulārās bioloģijas pamatlicēja prof. Elmāra Grēna vadībā Latvijas Zinātņu akadēmijas un LU Molekulārās bioloģijas institūts apvienojās ar vairākām Latvijas Zinātņu akadēmijas Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūta zinātnieku grupām, radot Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centru.

2006. gadā tika izveidota Valsts iedzīvotāju genoma datu bāze, kurā šobrīd jau ir vairāk par 33000 paraugu un to savu pētījumu veikšanai izmanto zinātnieki arī no citām zinātniskajām institūcijām.

Iestāšanās Eiropas Savienībā pavēra iespējas apgūt Eiropas Struktūrfondu finansētus projektus, kas deva iespēju būtiski uzlabot BMC zinātnisko infrastruktūru, iekārtot Eiropas līmeņa laboratorijas un piesaistīt augsta līmeņa speciālistus. Struktūrfondu un Eiropas Komisijas ietvarprogrammas pētnieciskie projekti kopā ar Latvijas Valsts pētījumu programmām un individuālo pētījumu projektiem ir pamats BMC zinātniskajam devumam šodien un attīstības perspektīvas nākotnē.

2016. gada maijā tika atklāts BMC Biomedicīnas tehnoloģiju komplekss, kas ir valsts nozīmes pētniecības infrastruktūras objekts. Izveidojot Biomedicīnas tehnoloģiju kompleksu ir iespēja veikt unikālus pētījumus jaunu ārstniecības preparātu un diagnostikas līdzekļu izstrādei, tostarp vēža diagnosticēšanai un ārstēšanai, kā arī jaunu vakcīnu radīšanai.

Ciešā sadarbībā ar augstskolām tiek veikts darbs arī izglītības jomā. Augsti kvalificēts akadēmiskais personāls, draudzīga vide un pasaules līmeņa aprīkojums nodrošina iespējas Latvijas un ārzemju studentu un doktorantu apmācībai.

Šobrīd BMC strādā vairāk nekā 120 zinātnisko darbinieku, kas darbojas piecos galvenajos pētniecības virzienos – cilvēka ģenētikā un slimību patoģenēzes mehānismu izpētē, vēža izpētē, biotehnoloģijā un struktūrbioloģijā, molekulārā mikrobioloģijā un virusoloģijā, molekulārā farmakoloģijā.

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".