Sākumlapa Jaunumi
Sākumlapa

Jaunumi

12
DEC
2018

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā tiek uzsākts Latvijas Zinātnes padomes finansēts projekts


2018. gada decembrī Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā tiek uzsākta Latvijas Zinātnes padomes finansēta projekta “Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīze” (lzp-2018/2-0171) īstenošana. Šī projekta vadošais partneris ir LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra pusē šī projekta īstenošanā ir iesaistīta Valsts iedzīvotāju genoma datubāze.

 

Mūsdienās augsta līmeņa zinātnisko rezultātu sasniegšanai biomedicīnā un sabiedrības veselībā jomā ir nepieciešamas pētniecības biobankas – cilvēka izcelsmes bioloģisko paraugu un saistītās informācijas kolekcijas. Projekta mērķis ir veicināt ētiski un sociāli atbildīgu pētniecības biobanku pārvaldības izveidi Latvijā, balstoties uz sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīzi. Mērķis tiks sasniegts, veicot reprezentatīvu sabiedrības aptauju par attieksmi pret biobankām, biobanku donoru aptauju un zinātnieku aptauju. Tiks veiktas arī padziļinātas kvalitatīvas intervijas ar biobanku donoriem un zinātniekiem. Aptaujās un intervijās īpaša uzmanība tiks pievērsta mērķa grupu viedokļa izpētei par biobanku pārvaldības ētiskajiem aspektiem (informētās piekrišanas veidi, datu drošība, vēsturisko kolekciju izmantošana, individuālu rezultātu ziņošana, pētījumu rezultātu publicēšana utml.). Pētījumu veiks starpdisciplināra pētījumu grupa, ko veido šobrīd divas lielākās Latvijas biobankas, iesaistot dažādu nozaru pārstāvjus – ētikas, socioloģijas, antropoloģijas, statistikas, sabiedrības veselības un biobanku ekspertus. Starpdisciplināra pieeja ļaus, balstoties uz pētījuma rezultātiem, izstrādāt ilgtspējīgas rekomendācijas politikas veidotājiem par ētiski un sociāli atbildīgas, sabiedrības interesēm atbilstošas biobanku pārvaldības veidošanu Latvijā.

 

 

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".