Sākumlapa Jaunumi
Sākumlapa

Jaunumi

25
SEP
2018

Latvijā darbību uzsāks EURAXESS kontaktpunktu tīkls


 

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) kā EURAXESS institūcijas pārstāvis Latvijā ir izveidojusi EURAXESS Latvija kontaktpunktu tīklu, kura darbībā iesaistījās arī Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs.

EURAXESS Latvija Kontaktpunktu tīkla galvenais uzdevums ir informēt un konsultēt ārvalstu zinātniekus par zinātniskās karjeras iespējām Latvijā, kā arī sniegt praktisku atbalstu mobilitātē esošajiem ārvalstu zinātniekiem un to ģimenes locekļiem, kuri vēlas strādāt un dzīvot Latvijā. EURAXESS Latvija Kontaktpunktu tīkls nodrošinās informāciju un kontaktus atbalsta saņemšanai ārvalstīs tiem zinātniekiem, kas plāno doties mobilitātē.

EURAXESS ir viena no Eiropas Pētniecības telpas iniciatīvām, kuras mērķis ir veicināt zinātnieku starptautisko un starpsektoru mobilitāti Eiropā un trešajās valstīs un atbalstīt atvērtu darba tirgu zinātniekiem.

Oktobrī plānotas EURAXESS Latvija Kontaktpunktu tīkla dalībnieku apmācības, tai skaitā pasākumi informācijas aktualizēšanai interneta vietnē www.euraxess.lv , kas ir galvenais EURAXESS tīkla informācijas avots Latvijas pētnieku mobilitātes veicināšanai.

Šobrīd EURAXESS Latvija Kontaktpunktu tīklā ir iesaistījušās šādas valsts augstākās izglītības iestādes - Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Daugavpils universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Kultūras akadēmija, J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Jūras akadēmija, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Vidzemes augstskola, privātās augstākās izglītības iestādes - Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”, biznesa augstskola “Turība”, Latvijas Kristīgā akadēmija, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, Ekonomikas un kultūras augstskola, Rīgas Juridiskā augstskola un zinātniskās institūcijas- Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, nodibinājums “Vides risinājumu institūts”.

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".