Sākumlapa Jaunumi
Sākumlapa

Jaunumi

22
APR
2015

Kustamās mantas izsole


BMC 2015.gada 8.maijā plkst.11:10 Rātsupītes ielā 1 k-1, Mazajā zālē rīko kustamās mantas pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejoši soli BMC piederošajai kustamai mantai:

Tvaika ģenerators Clayton EG-154, kas atrodas BMC teritorijā – Rātsupītes ielā 1, Rīgā.

Sākumcena: EUR 44 848.90

Kustamo mantu apskatīt var darba dienās, iepriekš piesakoties pa mobilo tālruni 22009325 (Jānis Vanags)

Izsoles dalībniekus reģistrē BMC sekretariātā (221.kab.) darba laikā līdz 2015.gada 8.maija plkst.11:00.

Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam BMC kontā jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., EUR 4 484.89

Izsoles nodrošinājuma maksājuma rekvizīti: APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, PVN Nr.LV90002120158, AS SEB banka LV36UNLA0001000609671. Maksājuma mērķis „BMC izsoles nodrošinājums”.

Izsoles noteikumi pieejami BMC mājas lapā www.biomed.lu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, apakšsadaļā „Citi”

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles dienas jāveic nosolītās kustamās mantas apmaksa, no nosolītās kustamās mantas cenas atrēķinot iesniegto izsoles nodrošinājumu.

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".