Sākumlapa Jaunumi
Sākumlapa

Jaunumi

29
SEP
2014

I. Kalniņas Promocijas darba aizstāvēša​na


2014. gada 1. oktobrī plkst. 13.00 Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra konferenču zālē (Rātsupītes ielā 1) notiks Inetas Kalniņas promocijas darba aizstāvēšana.


 Darba nosaukums:
„Aptaukošanās un 2. tipa cukura diabēta ģenētiskie riska faktori Latvijas populācijā”.

Darba zinātniskais vadītājs: Dr. biol. Jānis Kloviņš

Darba recenzenti:

1) Dr. biol. Dace Pjanova, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs;
2) Asoc. Prof., Dr. biol. Edvīns Miklaševičs, Rīgas Stradiņa universitāte;
3) PhD, prof. Andres Metspalu, Tartu universitāte, Igaunija.

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".