Sākumlapa Jaunumi
Sākumlapa

Jaunumi

1
FEB
2016

ESHG stipendija


Latvijas Cilvēka ģenētikas asociācija izsludina pieteikšanos 2016. gada  Eiropas Cilvēka ģenētikas asociācijas (ESHG)  nacionālo asociāciju stipendijai ESHG gadskārtējās konferencesapmeklēšanai. 

Stipendija sedz dalības maksu konferencē, izmitināšanas un ceļa izdevumu atbalstu līdz 600EUR. 

Kritēriji stipendijas piešķiršanai: 

  1. Stipendiāts ir Latvijas Cilvēka ģenētikas asociācijas biedrs.
  2. Stipendiāts ir uzrādījis izcilību cilvēka ģenētikas jomā.
  3. Stipendiāts nav vecāks par 35 gadiem.
  4. Stipendiāts nav saņēmis stipendiju iepriekšējā gadā.
  5. Stipendiāts ir iesniedzis tēzes ESHG 2016. gada konferencei un ir tēžu pirmais autors. 

 

Pieteikums stipendijai  jāiesniedz elektroniski uz LCĢA e-pastu: lcga@biomed.lu.lv līdz16.02.2016. pievienojot sekojošus dokumentus: 

  1. Iesniegtās tēzes ESHG 2016. gada konferencei.
  2. Curriculum Vitae.
  3. Motivācijas vēstule.

 

Rezultāti tiks paziņoti divu nedēļu laikā.

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".