Sākumlapa Jaunumi
Sākumlapa

Jaunumi

7
SEP
2018

Egijas Zoles promocijas darba aizstāvēšana


2018.gada 14.septembrī plkst.14.00 Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, Rātsupītes ielā 1, konferenču zālē, LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē Egija Zole aizstāvēs promocijas darbu "Mitohondriālās DNS un telomēru garuma izmaiņas un to saistība cilvēka populācijai novecojot" bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

 

Recenzenti:

- Dr.hab.biol. Nikolajs Sjakste (Latvijas Universitāte);

- Dr.biol. Inna Iņaškina (Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs);

- PhD Ricardo Gredilla ( Complutense University, Spānija).

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".