Pētījumi Virzieni un grupas
Pētījumi
Vēža izpēte

D. Pjanovas grupa

Dace Pjanova , Dr. biol.

Vadošā pētniece
Telefons: +371 67808215
E-pasts: dace@biomed.lu.lv

Pētniecība

Vēža šūnu bioloģijas un melanomas izpētes grupa izveidojās apvienojoties divām grupām ar pieredzi vēža šūnu bioloģijā (vadītājs Dr. habil. Med. Jekaterina Ērenpreisa) un melanomas izpētē (vadītājs Dr. biol. Dace Pjanova). Grupa izveidota ar mērķi fokusēties uz fundamentālām problēmām vēža šūnu bioloģijā, kā arī iespējām jaunās zināšanas pārnest uz klīnisko praksi.

Pašlaik grupas prioritāte ir meklēt vēža šūnu īpašības, kas saistītas ar rezistenci pret terapiju neatkarīgi no terapijas veida (genotoksiskā iedarbība, mērķētā terapija), fokusējoties uz “vēža šūnas cikla izpēti” (1. attēls), kas sastāv no poliploidizācijas (šūnas genoma pavairošanās vienas šūnas ietvaros) un turpmākiem de-poliploidizācijas cikliem, kā rezultātā rodas vēža cilmes šūnu paaudze, kas atjauno audzēju, kā arī procesiem, kas saistīti ar mejotisku un agrīnas embrioģenēzes gēnu izpaušanos, paralēli meklējot saistītās ģenētiskās un epiģenētiskās izmaiņas vēža šūnās.

 

 

1. attēls. Raksta Salmina et al. “The cancer aneuploidy paradox: In the light of evolution”, Genes (Basel), 2019. Jan 25;10(2) grafiskais kopsavilkums. pii: E83. doi: 10.3390/genes10020083.

Papildus grupa ir iesaistīta tādos pētījumos kā iedzimtās imunitātes lomas izpēte vēža imūnterapijas efektivitātē, šūnas kodola strukturālo izmaiņu regulācijas izpētē pēc audzēja šūnu diferencēšanās inducēšanas un augsta, vidēja līdz zema riska melanomas jutības gēnu un iedzimtu gēnu variāciju identificēšanā, kas varētu prognozēt slimības gaitu un terapijas iznākumu.

Vēsturiski vēža šūnu bioloģijas laboratoriju dibināja prof. Jānis Oļģerts Ērenpreiss (1929-1996). https://www.researchgate.net/publication/329547152_Janis_Olgerts_Erenpreiss_and_His_Theory_of_Carcinogenesis.

Prof. Jānis Oļģerts Ērenpreiss, Dr. habil. med, bija teorētiķis un eksperimentētājs šūnu kodola struktūras izpētē un kanceroģenēzē. Viņš sarakstīja vairākas grāmatas par vēzi. Pēdējā viņa grāmata “Current Concepts of Malignant Growth. Part A. From a Normal Cell to Cancer” tika nopublicēta 1993. gadā. Jānis plānoja uzrakstīt arī B daļu “From Cancer to the Normal Cell”, taču devās aizsaulē. Viņš bija lietpratējs 19.gs lielāko zinātnieku aizsāktā tēmā par vēža šūnas embrionālo dabu. Viņš mēdza teikt: “Vēža veidošanās laikā nenotiek nekas cits kā embriolizācija”.

Šobrīd, kad vēža šūnas līdzība embrionālām šūnām ir kļuvusi acīmredzama, Jāņa Ērenpreisa monogrāfija daudzos aspektos ir kļuvis ļoti aktuāla. Ar Jekaterinas Ērenpreisas gādību un izdevniecības "Zvaigzne" atļauju tā ir pieejama elektroniskā formā šeit.

   J Ērenpreiss. Current Concepts of Malignant Growth. Part A. From a Normal Cell to Cancer

Zinātniskais personāls

Jekaterina Ērenpreisa , Dr. habil. med., katrina@biomed.lu.lv

Jekaterina Ērenpreisa , Dr. habil. med.

Vadošā pētniece
Telefons: +371 67808220
E-pasts: katrina@biomed.lu.lv

Rūta Veinalde , Dr. rer. nat., ruta.veinalde@biomed.lu.lv

Rūta Veinalde , Dr. rer. nat.

Pētnieks
Telefons: +371 67808215
E-pasts: ruta.veinalde@biomed.lu.lv

Kristīne Salmiņa , Dr. biol., salmina.kristine@gmail.com

Kristīne Salmiņa , Dr. biol.

Pētniece
Telefons: +371 67808220
E-pasts: salmina.kristine@gmail.com

Zane Simsone , MSc.biol., zane.simsone@biomed.lu.lv

Zane Simsone , MSc.biol.

Zinātniskais asistents
Telefons: +371 67808215
E-pasts: zane.simsone@biomed.lu.lv

Ilze Leve , ilze.leve@biomed.lu.lv

Ilze Leve

Laborants
Telefons: 67808215
E-pasts: ilze.leve@biomed.lu.lv

Nineļa Miriama Vainšeļbauma , MSc. biol., ninela.vainselbauma@biomed.lu.lv

Irina Verhovcova , BSc. biol., irina.verhovcova@biomed.lu.lv

Irina Verhovcova , BSc. biol.

Laborants
Telefons: 67808215
E-pasts: irina.verhovcova@biomed.lu.lv

Sadarbības partneri

Starptautiskie:

 GenoMEL/BioGenoMEL – melanomas ģenētikas konsorciji

Prof. Mark S Cragg, Sauthemptonas Universitāte, Lielbritānija – vēža šūnu bioloģija

Dr. Thomas R Jackson, Mančestras Universitāte, Lielbritānija – vēža šūnu novecošanās

Prof. Michael Hausmann – Heidelbergas Universitāte, Vācija – superrezolūcijas mikroskopija, hromatīna organizācija

Prof. Alessandro Giuliani, Ist. Super. di Sanita, Roma, Itālija – sistēmbioloģija, statistika

Dr. Masa Tchuchiya, Keio University (Tsuruoka), Japāna - sistēmbioloģija

Prof. Kenichi Yoshikawa, Doshisha University (Kyotanabe), Japāna – hromatīna biofizika

Dr. Alesandrs Vinogradovs un Dr. Olga Anatskaya – Citoloģijas Institūts, Sant-Pēterburga, Krievija – poliploīdijas transkriptoms

Dr. Vita Pašukiene, Nacionālais Vēža institūts, Lietuva – audzēju imūnterapija un adjuvanti

Prof. Yi-Ling Lin, Akadēmija Sinica, Taivāna – dsRNS antivirusālās īpašības Dr. Christine E. Engeland, Heidelbergas Universitāte, Vācija – audzēju imūnterapija

Nacionālie:

 Prof. Dr. med. Simona Doniņa, Rīgas Austrumu Klīniskā Universitātes slimnīca – audzēju imunoloģija

Prof. Dr. med. Sergejs Isajevs, Rīgas Austrumu Klīniskā Universitātes slimnīca, Patoloģijas centrs – melanomas patoloģija

Prof. Dr. chem. Jeļena Kirilova, Daugavpils Universitāte – fluorescentās zondes

Dr. Guna Feldmane, SIA “Larifan” - imūmmodulācija

Dr. phys. Tālivaldis Freivalds, Latvijas Universitāte – hromatīna struktūra

Dr. med. Juris Ērenpreiss, Rīga Stradiņa Universitāte - speratoģenēze

Dr. biol. Inna Inaškina grupa, BMC – molekulārā ģenētika

Publikācijas


Visas publikācijas

Ātrās saites

Grupas ātrās saites

Aktuālie projekti


Visi grupas projekti


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".