Pētījumi Virzieni un grupas
Pētījumi
Vēža izpēte

A. Linē grupa

Aija Linē , Dr. biol.

Zinātniskā direktore / Vadošā pētniece
Telefons: +371808208
E-pasts: aija@biomed.lu.lv

Pētniecība

Mūsu grupas mērķis ir atrast asinīs vai citos organisma šķidrumos sastopamus biomarķierus, ko var izmantot agrīnai vēža diagnostikai, slimības gaitas prognozēšanai, monitoringam un terapijas izvēlei, kā arī izstrādāt jaunas imunoterapijas stratēģijas. Pirmkārt, mēs pētām vai autoantivielas, kas veidojas pret vēža šūnu antigēniem var izmantot dažādu audzēju diagnostikā un prognostikā. Otrkārt, mēs esam uzsākuši darbu pie vēža šūnu producēto ekstracelulāro vezikulu molekulārā satura izpētes, lai noskaidrotu cik lielā mērā tās atspoguļo audzēja ģenētisko heterogenitāti un molekulārās izmaiņas, ko audzējs iegūst progresijas laikā, un līdz ar to var kalpot par pamatu neinvazīvu testu izstrādei vēža diagnostikai, monitoringam un agresivitātes prognozēšanai. Treškārt, mēs pētām kā āršūnas vides acidoze ietekmē imūnšūnu infiltrāciju audzējā un meklējam jaunas pieejas kā normalizēt imunosupresīvu audzēja mikrovidi.

Sadarbības partneri

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


Zinātniskais personāls

Pavels Zajakins , Dr. biol., pz@magisters.net

Pavels Zajakins , Dr. biol.

Pētnieks
Telefons: +371 67808200
E-pasts: pz@magisters.net

Artūrs Ābols , Dr. biol., arturs@biomed.lu.lv

Artūrs Ābols , Dr. biol.

Pētnieks
Telefons: +371 67808208
E-pasts: arturs@biomed.lu.lv

Moto: Kā mēs pavadam savas dienas, tā mēs, protams, pavadam savu dzīvi. / Annija Dilarda/

Andreas Berger , MSc. biol., andreas.berger@biomed.lu.lv

Andreas Berger , MSc. biol.

Zinātniskais asistents
Telefons: +371 67808208
E-pasts: andreas.berger@biomed.lu.lv

Edgars Endzeliņš , MSc. biol., edgars.endzelins@gmail.com

Edgars Endzeliņš , MSc. biol.

Zinātniskais asistents
Telefons: +371 67808208
E-pasts: edgars.endzelins@gmail.com

Cristina Bajo Santos , MSc. biol., crisbs88@hotmail.com

Cristina Bajo Santos , MSc. biol.

Zinātniskais asistents
Telefons: +371 67808208
E-pasts: crisbs88@hotmail.com

Lilite Sadovska , MSc. biol., lilite@biomed.lu.lv

Lilite Sadovska , MSc. biol.

Zinātniskais asistents
Telefons: +371 28222543
E-pasts: lilite@biomed.lu.lv

Kristīne Soboļevska , BSc. biol., k.sobolevska@gmail.com

Kristīne Soboļevska , BSc. biol.

Laborants
Telefons: +371 67808200
E-pasts: k.sobolevska@gmail.com

Artūrs Bušs

Artūrs Bušs

Laborants
Telefons: +371 67808208

Publikācijas


Visas publikācijas

Ātrās saites

Grupas ātrās saites

Aktuālie projekti


Visi grupas projekti

Jaunākās aktivitātes

Iznācis raksts par cirkulējošo miRNS pielietošanu prostatas vēža diagnostikā, un prognostiskā, kas publicēts Molecular Cancer (IF=5.888).
VPP BIOMEDICINE ietvaros iegūtie rezultāti par CAIX ietekmi uz imūnšūnu infiltrāciju krūts vēža audos tika prezentēti starptautiskajā Vēža Imunoloģijas un Imunoterapijas konferencē Atēnas, kur šis ziņojums ieguva 2. vietu posteru konkursā.


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".