Pētījumi Virzieni un grupas
Pētījumi
Strukturālā bioloģija, biotehnoloģija un virusoloģija

K. Tāra grupa

Kaspars Tārs , Dr. biol.

Studiju direktors/Vadošais pētnieks
Telefons: +371 67808200
E-pasts: kaspars@biomed.lu.lv

Andris Kazāks , Dr. biol.

Vadošais pētnieks
Telefons: +371 67808200
E-pasts: andris@biomed.lu.lv

Pētniecība

Mūsu grupas galvenais izpētes virziens ir veltīts vienpavediena RNS bakteriofāgiem un to vīrusveidīgajām daļiņām (VVD). Mūsu laboratorijā tiek pētīti vairāku RNS fāgu genomi, struktūras un dažādas molekulārās mijiedarbības. Mūsu pētījumi ir devuši dziļāku ieskatu fāgu molekulārajā bioloģijā, kā arī attiecīgo VVD praktiskajos pielietojumos, starp kuriem visnozīmīgākais ir vakcīnu izstrāde - tajā skaitā pret gripu, Laimas slimību un dažādām veterinārajām saslimšanām.

Tā kā mūsu laboratorija ir vienīgā Latvijā ar iespēju noteikt proteīnu kristālstruktūras, mēs darbojamies arī vairākos citos projektos, kuri ir vērsti galvenokārt uz inhibitoru racionālu izstrādi pret dažādiem farmakoloģiski nozīmīgiem enzīmiem. Šie projekti tiek realizēti sadarbībā ar Organiskās sintēzes institūtu, kura darbinieki veic inhibitoru ķīmisko sintēzi. Mūsu nozīmīgākie mērķproteīni ir ogļskābes anhidrāzes, kā arī karnitīna un trimetilamīna metabolismā iesaistītie enzīmi.

Mūsu izpētes grupa ir radīta, apvienojoties divām iepriekšējām grupām, kuras vadīja Dr. Kaspars Tārs un Dr. Andris Kazāks. Kasparam Tāram ir nepieciešamās zināšanas strukturālajā bioloģijā, bet Andrim Kazākam – proteīnu producēšanā un attīrīšanā.

Mūsu grupas galvenais izpētes virziens ir veltīts vienpavediena RNS bakteriofāgiem un to vīrusveidīgajām daļiņām (VVD). Mūsu laboratorijā tiek pētīti vairāku RNS fāgu genomi, struktūras un dažādas molekulārās mijiedarbības. Mūsu pētījumi ir devuši dziļāku ieskatu fāgu molekulārajā bioloģijā, kā arī attiecīgo VVD praktiskajos pielietojumos, starp kuriem visnozīmīgākais ir vakcīnu izstrāde.

            Tā kā mūsu laboratorija ir vienīgā Latvijā ar iespēju noteikt proteīnu kristālstruktūras, mēs darbojamies arī vairākos citos projektos, kuri ir vērsti galvenokārt uz inhibitoru racionālu izstrādi pret dažādiem farmakoloģiski nozīmīgiem enzīmiem. Šie projekti tiek realizēti sadarbībā ar Organiskās sintēzes institūtu, kura darbinieki veic inhibitoru ķīmisko sintēzi. Mūsu nozīmīgākie mērķproteīni ir ogļskābes anhidrāzes, kā arī karnitīna un trimetilamīna metabolismā iesaistītie enzīmi.

            Mūsu izpētes grupa ir radīta, apvienojoties divām iepriekšējām grupām, kuras vadīja Dr. Kaspars Tārs un Dr. Andris Kazāks. Kasparam Tāram ir nepieciešamās zināšanas strukturālajā bioloģijā, bet Andrim Kazākam – proteīnu producēšanā un attīrīšanā.

Mūsu grupas galvenais izpētes virziens ir veltīts vienpavediena RNS bakteriofāgiem un to vīrusveidīgajām daļiņām (VVD). Mūsu laboratorijā tiek pētīti vairāku RNS fāgu genomi, struktūras un dažādas molekulārās mijiedarbības. Mūsu pētījumi ir devuši dziļāku ieskatu fāgu molekulārajā bioloģijā, kā arī attiecīgo VVD praktiskajos pielietojumos, starp kuriem visnozīmīgākais ir vakcīnu izstrāde.

            Tā kā mūsu laboratorija ir vienīgā Latvijā ar iespēju noteikt proteīnu kristālstruktūras, mēs darbojamies arī vairākos citos projektos, kuri ir vērsti galvenokārt uz inhibitoru racionālu izstrādi pret dažādiem farmakoloģiski nozīmīgiem enzīmiem. Šie projekti tiek realizēti sadarbībā ar Organiskās sintēzes institūtu, kura darbinieki veic inhibitoru ķīmisko sintēzi. Mūsu nozīmīgākie mērķproteīni ir ogļskābes anhidrāzes, kā arī karnitīna un trimetilamīna metabolismā iesaistītie enzīmi.

            Mūsu izpētes grupa ir radīta, apvienojoties divām iepriekšējām grupām, kuras vadīja Dr. Kaspars Tārs un Dr. Andris Kazāks. Kasparam Tāram ir nepieciešamās zināšanas strukturālajā bioloģijā, bet Andrim Kazākam – proteīnu producēšanā un attīrīšanā.

Zinātniskais personāls

Tatjana Kazāka , Dr. biol., tatyanav@biomed.lu.lv

Tatjana Kazāka , Dr. biol.

Vadošā pētniece
Telefons: +371 67808200
E-pasts: tatyanav@biomed.lu.lv

Jānis Rūmnieks , Dr. biol., j.rumnieks@biomeb.lu.lv

Jānis Rūmnieks , Dr. biol.

Pētnieks
Telefons: +371 67808200
E-pasts: j.rumnieks@biomeb.lu.lv

Ināra Akopjana , in.ak@inbox.lv

Ināra Akopjana

Zinātniskā asistente
Telefons: 67808213
E-pasts: in.ak@inbox.lv

Svetlana Koteloviča , MSc. biol., sveta@biomed.lu.lv

Svetlana Koteloviča , MSc. biol.

Zinātniskā asistente
Telefons: +371 67808200
E-pasts: sveta@biomed.lu.lv

Gints Kalniņš , MSc. biol., gints.kalnins@biomed.lu.lv

Gints Kalniņš , MSc. biol.

Zinātniskais asistents
Telefons: +371 67808221
E-pasts: gints.kalnins@biomed.lu.lv

Andris Baltvilks , BSc., andis.baltvilks@gmail.com

Andris Baltvilks , BSc.

Laborants
Telefons: +371 67808200
E-pasts: andis.baltvilks@gmail.com

Andris Kazāks , Dr. biol., andris@biomed.lu.lv

Andris Kazāks , Dr. biol.

Vadošais pētnieks
Telefons: +371 67808200
E-pasts: andris@biomed.lu.lv

Sergejs Koļesovs

Sergejs Koļesovs

Zinātniskais asistents
Telefons: +371 67808200

Paulius Lukas Tamošiūnas , Dr.PhD, paulius.tamosiunas@biomed.lu.lv

Ilva Liekniņa , MSc.biol, ilva@biomed.lu.lv

Ilva Liekniņa , MSc.biol

Zinātniskais asistents
Telefons: +371 67808213
E-pasts: ilva@biomed.lu.lv

Ņikita Zrelovs , nikita.zrelovs@biomed.lu.lv

Ņikita Zrelovs

Laborants
Telefons: +371 67808200
E-pasts: nikita.zrelovs@biomed.lu.lv

Kaia Kukk , Dr.PhD, kaia.kukk@biomed.lu.lv

Eva Emilija Česle

Eva Emilija Česle

Laborants
Telefons: +371 67808200

Evita Islamgarajeva

Evita Islamgarajeva

Laborants
Telefons: +371 67808200

Emīls Bolmanis

Emīls Bolmanis

Laborants
Telefons: +371 67808200

Darja Čerova

Darja Čerova

Laborants
Telefons: +371 67808200

Elviss Bērtulis

Elviss Bērtulis

Zinātniskais asistents
Telefons: +371 67808200

Jānis Leitāns , MSc. biol., janisl@biomed.lu.lv

Jānis Leitāns , MSc. biol.

Zinātniskais asistents
Telefons: +371 67808200
E-pasts: janisl@biomed.lu.lv

Mihails Šisovs , BSc. biol., mihails.shishovs@gmail.com

Mihails Šisovs , BSc. biol.

Laborants
Telefons: +371 67808200
E-pasts: mihails.shishovs@gmail.com

Elīna Černooka , MSc. biol., elina.cernooka@biomed.lu.lv

Elīna Černooka , MSc. biol.

Laborante
Telefons: +371 67808200
E-pasts: elina.cernooka@biomed.lu.lv

Anna Kiršteina , BSc. biol., anna.kirsteina@gmail.com

Anna Kiršteina , BSc. biol.

Laborante
Telefons: +371 67808200
E-pasts: anna.kirsteina@gmail.com

Kalvis Brangulis , Dr.biol., kalvis@biomed.lu.lv

Kalvis Brangulis , Dr.biol.

Pētnieks
Telefons: +371 67808218
E-pasts: kalvis@biomed.lu.lv

Sadarbības partneri

Starptautiskie:

 

Nacionālie:

Publikācijas


Visas publikācijas

Ātrās saites

Grupas ātrās saites

Aktuālie projekti


Visi grupas projekti


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".