Pētījumi Virzieni un grupas
Pētījumi
Strukturālā bioloģija, biotehnoloģija un virusoloģija

I. Sominskas grupa

Irina Sominska , Dr. biol.

Vadošā pētniece
Telefons: +371 76808008
E-pasts: irina@biomed.lu.lv

Pētniecība

Vairāk nekā divi miljardi cilvēku pasaulē ir inficēti ar B hepatīta vīrusu (HBV), vismaz 350 miljoni ir hroniski inficēti. Aptuveni 170 līdz 200 miljoni cilvēku ir inficēti ar C hepatīta vīrusu (HCV), un apmēram 130 miljoni ir hroniski inficēti. Abi vīrusi var izraisīt aknu cirozi, aknu vēzi un aknu mazspēju.

Mūsu pētījumu mērķis ir iegūt plašāku izpratni par vīrusu un saimnieka organismu mijiedarbību ar fundamentāliem mehānismiem, izmantojot daudzdisciplīnu pieeju, tostarp, molekulārās bioloģijas, šūnu bioloģijas un imunoloģijas tehnoloģijas. Ir ļoti svarīgi, ka mums ir iespēja veikt pilnu pētījumu ciklu, tostarp, epidemioloģiskus pētījumus, vakcīnu kandidātu dizainu un rekombinanto proteīnu variantu modelēšanu, konstruēšanu un to imunoloģisko īpašību pētīšanu.

 

Zinātniskais personāls

Juris Jansons , Dr. biol., jansons@biomed.lu.lv

Juris Jansons , Dr. biol.

Pētnieks
Telefons: +371 67808212
E-pasts: jansons@biomed.lu.lv

Marija Mihailova , Dr. biol., mary@biomed.lu.lv

Marija Mihailova , Dr. biol.

Pētniece
Telefons: +371 76808008
E-pasts: mary@biomed.lu.lv

Sadarbības partneri

Publikācijas


Visas publikācijas

Ātrās saites

Grupas ātrās saites

Aktuālie projekti


Visi grupas projekti


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".