Pētījumi Virzieni un grupas
Pētījumi
Strukturālā bioloģija, biotehnoloģija un virusoloģija

A. Zeltiņa grupa

Andris Zeltiņš , Dr. biol.

Vadošais pētnieks
Telefons: +371 67808200
E-pasts: anze@biomed.lu.lv

Pētniecība

Grupas zinātniskā darbība ir saistīta ar molekulāro bioloģiju un biotehnoloģiju. Tiek veikti fundamentālie augu vīrusu pētījumi, kas saistīti ar augu vīrusu dzīves ciklā iesaistīto proteīnu un nukleīnskabju identifikāciju un izpēti, par modeļobjektu izmantojot sobemovīrusu ģints pārstāvjus. Grupa veic arī praktiska rakstura pētījumus, kas saistīti ar vakcīnu, gēnu terapijas, diagnostikas līdzekļu komponentu un jaunu nanomateriālu iegūšanu uz augu vīrusu (sobemovīrusi, potivīrusi, poteksvīrusi, karlavīrusi, ilarvīrusi, idaeovīrusi, nepovīrusi) un to vīrusveidīgo daļiņu bāzes (VLP). VLP veidošanās pamatā ir vīrusu strukturālo proteīnu pašsavākšanās procesa rezultātā izveidotas regulāras, organizētas nanometru izmēru struktūras, kurām piemīt imūnstimulējošas īpašības. Laboratorijā izmantoto objektu izvēle balstās uz faktu, ka augu vīrusu genoma organizācija ir relatīvi vienkārša, tie neizraisa zīdītāju organismu saslimšanu, kā arī tos un no tiem iegūtās VLP var izmantot kā epitopu nesējus, kuri eksponē patogēniem raksturīgus epitopus uz savu strukturālo proteīnu virsmas un var kalpot kā vakcīnu kandidāti. Paralēli šiem pētījumiem tiek realizētas Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgas izstrādnes, piemēram, sadarbībā ar Latvijas augkopības speciālistiem tiek izstrādātas jaunas augu vīrusu identificēšanas metodes, kuras nepieciešamas augu vīrusu izraisīto slimību apkarošanā un ražas palielināšanas nodrošināšanā.

Zinātniskais personāls

Villija Zeltiņa , billez@inbox.lv

Villija Zeltiņa

Asistente
Telefons: +371 67808200
E-pasts: billez@inbox.lv

Gunta Reseviča , MSc. biol., gunta@biomed.lu.lv

Gunta Reseviča , MSc. biol.

Asistente
Telefons: +371 67808200
E-pasts: gunta@biomed.lu.lv

Ina Baļķe , Dr. biol., inab@biomed.lu.lv

Ina Baļķe , Dr. biol.

Pētniece
Telefons: +371 67808200
E-pasts: inab@biomed.lu.lv

Ieva Kalnciema , MSc. biol., ieva.kalnciema@biomed.lu.lv

Ieva Kalnciema , MSc. biol.

Asistente
Telefons: +371 67808200
E-pasts: ieva.kalnciema@biomed.lu.lv

Sadarbības partneri

Latvijas Valsts augļkopības institūts

Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts

LU Fizikas institūts

Cytos Biotechnology AG (Šveice)

Publikācijas


Visas publikācijas

Ātrās saites

Grupas ātrās saites

Aktuālie projekti


Visi grupas projekti


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".