Pētījumi Virzieni un grupas
Pētījumi
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi

R. Rankas grupa

Renāte Ranka , Dr. biol

Vadošā pētniece
Telefons: +371 67808218
E-pasts: renate_r@biomed.lu.lv

Pētniecība

Mūsu grupas galvenais pētījumu virziens ir medicīniski svarīgu mikroorganismu dažādu bioloģisko funkciju molekulāro mehānismu izpēte ar īpašu uzsvaru uz patogēnu-saimniekorganisma mijiedarbības procesiem. Pirmkārt, mēs esam ieinteresēti paplašināt mūsu izpratni par tuberkulozes (TB) patogenēzi, šīs slimības transmisijas procesu, kā arī uz mehānismiem, kas ir Mycobacterium tuberculosis zāļu rezistences pamatā. Nesen mūsu grupa tika iesaistīta paleopatoloģijas pētījumos ar mērķi atklāt savstarpēji saistītos M. tuberculosis un cilvēka evolūcijas procesus. Otrkārt, mēs veicam dažādu faktoru, kas nodrošina medicīniski svarīgu ērču pārnēsāto infekcijas slimību izplatību Eiropā, izpēti, un šie pētījumi ir sasitīti ar dažādu ērču pārnēsāto slimību ģenētiskiem, epidemioloģiskiem un bioloģiskiem aspektiem. Treškārt, mūs interesē tādu procesu izpētē, kas veicina latentu infekciju reaktivāciju cilvēka novecošanas laikā, tai skaitā imūnnovecošanās, kā arī gēnētiskas predispozīcijas infekcijas slimībām (klīniskā tuberkuloze) iespējamo faktoru atklāšana.

Zinātniskais personāls

Liāna Pliss , Dr. biol, liana.pliss@gmail.com

Liāna Pliss , Dr. biol

Vadošā pētniece
Telefons: +371 67808218
E-pasts: liana.pliss@gmail.com

Darja Alejņikova , darja.aleinikova@biomed.lu.lv

Darja Alejņikova

Zinātniskais asistents
Telefons: +371 67808200
E-pasts: darja.aleinikova@biomed.lu.lv

Jānis Ķimsis , MSc. biol., janis.kimsis@gmail.com

Jānis Ķimsis , MSc. biol.

Zinātniskais asistents
Telefons: +371 67808200
E-pasts: janis.kimsis@gmail.com

Alisa Kazarina , MPh., alisa.kazaina@inbox.lv

Alisa Kazarina , MPh.

Zinātniskā asistente
Telefons: +371 67808200
E-pasts: alisa.kazaina@inbox.lv

Beāte Baumane

Beāte Baumane

Laborants
Telefons: 371 67808218

Lauma Veidemane , bmc@biomed.lu.lv

Lauma Veidemane

Laborants
Telefons: +371 67808200
E-pasts: bmc@biomed.lu.lv

Viktorija Igumnova , MPh., viktorija.igumnova@gmail.com

Viktorija Igumnova , MPh.

Zinātniskā asistente
Telefons: +371 67808200
E-pasts: viktorija.igumnova@gmail.com

Valentīna Čapligina , Msc. biol, chaplygina@biomed.lu.lv

Valentīna Čapligina , Msc. biol

Zinātniskā asistente
Telefons: +371 67808200
E-pasts: chaplygina@biomed.lu.lv

Sarmīte Akopjana , sarmite.kup@inbox.lv

Sarmīte Akopjana

Laborante
Telefons: +371 67808213
E-pasts: sarmite.kup@inbox.lv

Agnija Kivrāne , agnija.kivrane@biomed.lu.lv

Agnija Kivrāne

Zinātniskais asistents
Telefons: 371 67808218
E-pasts: agnija.kivrane@biomed.lu.lv

Marija Lazovska

Marija Lazovska

Laborants
Telefons: +371 67808200

Maija Selezņova

Maija Selezņova

Zinātniskais asistents
Telefons: +371 67808200

Rūdolfs Krūmiņš , rudolfs.krumins@gmail.com

Rūdolfs Krūmiņš

Zinātniskais asistents
Telefons: +371 67808200
E-pasts: rudolfs.krumins@gmail.com

Agne Namiņa , BSc.biol., agne.pavulina@biomed.lu.lv

Agne Namiņa , BSc.biol.

Laborante
Telefons: +371 67808218
E-pasts: agne.pavulina@biomed.lu.lv

Ilva Pole , MSc. biol., ilva.pole@gmail.com

Ilva Pole , MSc. biol.

Zinātniskā asistente
Telefons: +371 67808200
E-pasts: ilva.pole@gmail.com

Antra Bormane , Dr.biol., antra.bormane@biomed.lu.lv

Antra Bormane , Dr.biol.

Pētniece
Telefons: 67808218
E-pasts: antra.bormane@biomed.lu.lv

Sadarbības partneri

 

Publikācijas


Visas publikācijas

Ātrās saites

Grupas ātrās saites

Aktuālie projekti


Visi grupas projekti


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".