Pētījumi Virzieni un grupas
Pētījumi
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi

J. Kloviņa grupa

Jānis Kloviņš , Dr. biol., Prof.

Zinātniskās padomes priekšsēdētājs
Telefons: +37167808003
E-pasts: klovins@biomed.lu.lv

Pētniecība

Mūsu grupas galvenā prioritāte ir veikt kombinētos ģenētikas, farmakogenomikas un funkcionālos pētījumus, lai izzinātu cilvēka bioloģiju un noskaidrotu slimību patoģenēzes, kā arī zāļu iedarbības mehānismus, liekot uzsvaru uz metabolajiem un endokrīnajiem procesiem. Balstoties uz biobankas piedāvātajām iespējām un jau nodibinātajiem kontaktiem ar slimnīcām un ārstiem, mēs veicam dažādus „-omics” pētījumus prioritārajos virzienos ar mērķi identificēt zāļu mērķus, kā arī jaunus slimību un ar terapiju asociētus biomarķierus. Identificētos marķierus plānots raksturot, pielietojot šūnu un dzīvnieku modeļu sistēmas, veikt rezultātu klīnisko validāciju un attīstīt diagnostiskās un terapijas iespējas.

Iepriekšējos gados mēs esam veikuši daudzus kandidātgēnu un replikācijas pētījumus ar mērķi noskaidrot ģenētisko noslieci uz multifaktoriālajām slimībām, tādām kā diabēts,  sirds-asinsvadu un endokrīnās slimības, kā arī dažādi metabolie  parametri. Šo pētījumu rezultātā ir atklātas vairāku slimību asociācijas ar daudziem ģenētiskajiem faktoriem, kas atspoguļotas daudzās starptautiskās publikācijās. Veikts arī pilotpētījums medicīnisko datu ieguvē no valsts veselības aprūpes sistēmā fiksētās dokumentācijas, šī pētījuma gaitā iegūti longitudionāli dati par aptuveni četriem tūkstošiem otrā tipa diabēta pacientiem, ar kuru palīdzību pētīta šīs saslimšanas ārstēšanas efektivitāte Latvijā. Turpmāk grupas darbā plānots pētīt medicīniskajos dokumentos fiksēto informāciju arī par citām multifaktoriālajām sasmilšanām. 

Turpinot veiksmīgo sadarbību, kuras piemēri ir populācijas struktūras izpētes un šizofrēnijas pētījumu konsorciji, esam iesaistījušies arī pētījumos, kas veltīti ģenētisko faktoru nozīmes izpētei Helicobacter Pylori infekcijas gadījumā (projekta vadītājs den Hollander no Erasmus Universitātes Roterdamā) un 2TD farmakoģenētikai (projekta vadītājs Ewan Pearson no Dandī Universitātes, Skotijā).

Grupas galvenā stratēģija pēc-VGA pētījumu ērā ir koncentrēties uz longitudinālo kohortu veidošanu, ko raksturo detalizēta fenotipiskā un klīniskā informācija, kā arī klīniskie parametri , kas papildus ģenētiskajai izpētei tiks pētīta izmantojot  integrētu pieeju , kurā ar slimību asociētie gēni vai signālceļi tiek pētīti, pielietojot epiģenētikas, ekspresijas analīzes metodes, šūnu bioloģijas un dzīvnieku eksperimentus.

Viens no galvenajiem virzieniem, sekojot ģenētiskajiem pētījumiem, kas bija veltīti diabētam, ir 2TD farmakogenomikas un zāļu darbības mehānismu izpēte, turpinot darbu ar prospektīvas 2TD pacientu kohortas veidošanu, kas uz doto brīdi pārsniedz 450 pacientus un veicot dažādus klīniskus pētījumus mazākās grupās. Izmantojot šos resursus mēs veicam kompleksus epiģenētikas, ekspresijas un citu biomarķieru pētījumus, piemēram, saimniekorganisma un mikrobioma mijiedarbību ar nolūku izzināt faktorus, kas izmaina zāļu iedarbību.

Otrkārt, mēs veicam hipofīzes audzēju patoģenēzes pētījumus un vēža agresivitātes un terapijas efektivitātes molekulāro biomarķieru identifikāciju. Mūsu mērķis ir identificēt dažādu hipofīzes adenomu tumoroģenēzi un diferenciāciju noteicošos molekulāros raksturlielumus, kā arī ar audzēja agresivitāti, progresiju un atkārtošanos saistītos molekulāros marķierus, izmantojot dažādas nākošās paaudzes sekvenēšanas metodes.  Pētījumi ir balstīti uz vairāk kā 350 pacientu lielas kohortas bāzes, kas ir apzināti un vākti kopš 2007. gada, iesaistot galvenās HA ārstniecības iestādes Latvijā - Paula Stradiņa Klīniskās Universitātes slimnīcu (PSKUS) un Rīgas Austrumu Klīnisko Universitātes Slimnīcu (RAKUS). Pateicoties tam, mēs pētījumā esam iesaistījuši vairumu Latvijā reģistrētos hipofīzes adenomu pacientus. Tāpat tiek turpināts darbs iegūstos un pētot HA cilmes šūnām līdzīgo šūnu (CŠL) kultūras ar mērķi analizēt to izcelsmi un diferenciāciju, kā arī izveidot HA šūnu modeli, kurā varētu individuāli novērtēt medikamentu efektivitāti un dažādu molekulāro marķieru dinamiku.

Treškārt mēs esam ieinteresēti metabolās regulācijas mehānismu izpētē, analizējam tos mijiedarbībā ar iekaisuma procesiem adipozajos audos, kā arī veicam no pacientu cilmes šūnām izveidoto šūnu modeļu raksturošanu attiecībā uz esošiem un jauniem diabēta medikamentiem.

Zinātniskais personāls

Valdis Pīrāgs , Dr. med., pirags@latnet.lv

Valdis Pīrāgs , Dr. med.

Vadošais pētnieks
Telefons: 29237760
E-pasts: pirags@latnet.lv

Egils Stalidzāns , Dr.sc.ing., egils.stalidzans@gmail.com

Egils Stalidzāns , Dr.sc.ing.

Vadošā pētnieka p.i.
Telefons: +37129575510
E-pasts: egils.stalidzans@gmail.com

Vita Rovīte , Dr. biol., vita.rovite@biomed.lu.lv

Vita Rovīte , Dr. biol.

Pētniece
Telefons: +371 67808200
E-pasts: vita.rovite@biomed.lu.lv

Ineta Kalniņa , Dr. biol., ineta@biomed.lu.lv

Ineta Kalniņa , Dr. biol.

Pētniece
Telefons: +371 67808200
E-pasts: ineta@biomed.lu.lv

Linda Zaharenko , Dr. biol., linda.zaharenko@biomed.lu.lv

Linda Zaharenko , Dr. biol.

Pētniece
Telefons: +371 67808200
E-pasts: linda.zaharenko@biomed.lu.lv

Raitis Pečulis , Dr. biol., raitis@biomed.lu.lv

Raitis Pečulis , Dr. biol.

Pētnieks
Telefons: +371 67808200
E-pasts: raitis@biomed.lu.lv

Ilona Mandrika , MSc. biol., ilona@biomed.lu.lv

Ilona Mandrika , MSc. biol.

Pētniece
Telefons: +371 67808200
E-pasts: ilona@biomed.lu.lv

Ivo Kāpa , MSc. biol., ivo@biomed.lu.lv

Ivo Kāpa , MSc. biol.

Asistents
Telefons: +371 67808200
E-pasts: ivo@biomed.lu.lv

Kaspars Megnis , MSc. biol., kaspars.megnis@biomed.lu.lv

Kaspars Megnis , MSc. biol.

Zinātniskais asistents
Telefons: +371 67808200
E-pasts: kaspars.megnis@biomed.lu.lv

Ivars Silamiķelis , MSc. biol., ivars.silamikelis@biomed.lu.lv

Ivars Silamiķelis , MSc. biol.

Zinātniskais asistents
Telefons: +371 67808212
E-pasts: ivars.silamikelis@biomed.lu.lv

Laila Silamiķele , MSc. biol., laila.silamikele@biomed.lu.lv

Laila Silamiķele , MSc. biol.

Zinātniskā asistente
Telefons: +371 67808200
E-pasts: laila.silamikele@biomed.lu.lv

Monta Brīvība , MSc. biol., monta.briviba@biomed.lu.lv

Monta Brīvība , MSc. biol.

Pētniece
Telefons: +371 67808200
E-pasts: monta.briviba@biomed.lu.lv

Liene Ņikitina-Zaķe , Dr. med., lienik@biomed.lu.lv

Liene Ņikitina-Zaķe , Dr. med.

Vadošā pētniece
Telefons: +371 67473083
E-pasts: lienik@biomed.lu.lv

Ilze Elbere , MSc.biol., ilze.elbere@biomed.lu.lv

Ilze Elbere , MSc.biol.

Zinātniskā asistente
Telefons: +31767808200
E-pasts: ilze.elbere@biomed.lu.lv

Ilze Izabella Dindune , BSc. biol., dindune@biomed.lu.lv

Ilze Izabella Dindune , BSc. biol.

Laborante
Telefons: +317 67808200
E-pasts: dindune@biomed.lu.lv

Liene Gulbinska , BSc. biol., liene.gulbinska@biomed.lu.lv

Liene Gulbinska , BSc. biol.

Laborante
Telefons: +317 67808200
E-pasts: liene.gulbinska@biomed.lu.lv

Pola Ļaksa , pola.laksa@biomed.lu.lv

Pola Ļaksa

Laborante
Telefons: +31767808200
E-pasts: pola.laksa@biomed.lu.lv

Helvijs Niedra , helvijs.niedra@biomed.lu.lv

Helvijs Niedra

Laborants
Telefons: +317 67808200
E-pasts: helvijs.niedra@biomed.lu.lv

Sadarbības partneri

Publikācijas


Visas publikācijas

Ātrās saites

Grupas ātrās saites

Aktuālie projekti


Visi grupas projekti


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".