Pētījumi Virzieni un grupas
Pētījumi
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi

D. Fridmaņa grupa

Dāvids Fridmanis , Dr. biol.

Direktora vietnieks zinātniskās infrastruktūras jautājumos/ Vadošais pētnieks
Telefons: +371 67808200
E-pasts: davids@biomed.lu.lv

Pētniecība

Šī pētnieciskā grupa ir izveidojusies samērā nesen – 2013. gadā, uz Latvijas Zinātņu padomes Fundamentālo un Lietišķo pētījumu projekta finansējuma bāzes. Šīs grupas pētnieciskais profils ir orientēts uz ar G-proteīnus saistīto receptoru (GPCR) molekulāro un funkcionālo izpēti. Šobrīd šīs grupas pētnieki darbojas divos virzienos: 1) Melanokortīnu receptoru (MCR) ligandu atpazīšanas specifiskumu nosakošo domēnu noteikšanu un 2) orfānu bezmugurkaulnieku GPCR-u, kas uzrāda nozīmīgu sekvences līdzību ar zīdītāju peptīdus saistošajiem GPCR-iem, ligandu meklējumi.

Zinātniskais personāls

Ance Roga , MSc. biol., ance.roga@biomed.lu.lv

Ance Roga , MSc. biol.

Zinātniskais asistents
Telefons: +371 67808200
E-pasts: ance.roga@biomed.lu.lv

Līga Birzniece , liga.birzniece@biomed.lu.lv

Līga Birzniece

Laborante
Telefons: +317 67808200
E-pasts: liga.birzniece@biomed.lu.lv

Dita Gudrā , MSc. biol., dita.gudra@biomed.lu.lv

Dita Gudrā , MSc. biol.

Zinātniskā asistente
Telefons: +371 67473083
E-pasts: dita.gudra@biomed.lu.lv

Rihards Saksis , rihards.saksis@biomed.lu.lv

Rihards Saksis

Laborants
Telefons: +317 67808200
E-pasts: rihards.saksis@biomed.lu.lv

Artis Linārs , BSc.biol., artis.linars@gmail.com

Sadarbības partneri

Publikācijas


Visas publikācijas

Ātrās saites

Grupas ātrās saites

Aktuālie projekti


Visi grupas projekti


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".