Pētījumi Virzieni un grupas
Pētījumi
Biotehnoloģija un struktūrbioloģija

A. Dišlera grupa

Andris Dišlers , Dr. biol

Vadošais pētnieks
Telefons: +371 67808213
E-pasts: dishlers@biomed.lu.lv

Pētniecība

Grupa galvenokārt ir iesaistīta projektos, kuros tiek izstrādāti rekombinanto vakcīnu kandidāti, kas veidoti uz vīrusveidīgo daļiņu (VVD) bāzes. Šo projektu ietvaros tiek sistemātiski veidotas plaša spectra rekombinanto proteīnu un to modificēto variantu, epitopus saturošu himēro vai modificēto proteīnu, ekspresijas sistēmas (galvenokārt E.coli) un atstrādātas šo proteīnu attīrīšanas shēmas. Ekspresijas sistēmas un attīrīšanas procedūras tiek salīdzinātas pēc to biotehnoloģiskā potenciāla - mērķproteīna sintēzes līmeņa un iznākuma, kā arī gala produkta pēc funkcionalitātes pēc tā iegūšanas augstā tīrības pakāpē. Grupa nodarbojas arī ar vīrusu un bakteriālo patogēnu imunoloģiski nozīmīgu virsmas proteīnu iegūšanu funkcionālā formā (resp., kā šķīstoši proteīni), kas nodrošina to ķīmisku piešūšanu pie dažādas izcelsmes VVD karkasa.

Ģenētiski modificētas, himēras VVD struktūras, kas satur eksponētus HBV, HCV, Rubellas un citu vīrusu imunoloģiskos epitopus, tiek sistēmiski pētītas un raksturotas biotehnoloģiski un imunoloģiski. VVD balstītu vakcīnu izstrādē būtiski ir, lai VVD struktūras saturētu raksturotu nukleīnskābes materiālu, līdz ar to, pastiprināti tiek pētītas HBc VVD spēja inkorporēt substances, tās rekonstruējot no subvienībām – dimēriem. Šim nolūkam tiek ir atstrādāta extra-tīrības HBc VVD attīrīšana disociācias-reasociācijas ceļā, izmantojot šajos pētījumos pie dažādiem HBV genotipiem piederošu un strukturāli atšķirīgu HBc proteīna variantus. Imunomodulatoras substances, tādas kā oligonukleotīdi, vienpavediena un divpavedienu RNS, tiek inkorporētas VVD sastāvā dimēru reasociācijas laikā vai pēc reasociācijas. Dažādu promoteru E.coli ekspresijas sistēmas, tādas kā Ptrp, pET, pQE un pCOLD, tiek pielietotas, lai, atkarībā no mērķproteīna un uzdevuma, saniegtu vēlamo rezultātu – augstu VVD un citu protēinu ekspresijas līmeni un gala produkta iznākumu, izmantojot modernas proteīnu attīrīšanas iekārtas un principus.

Zinātniskais personāls

Ivars Petrovskis , Dr. biol, ivars@biomed.lu.lv

Ivars Petrovskis , Dr. biol

Vadošais pētnieks
Telefons: +371 67808213
E-pasts: ivars@biomed.lu.lv

Jānis Bogans , MSc chem., janis@biomed.lu.lv

Jānis Bogans , MSc chem.

Pētnieks
Telefons: +371 67808200
E-pasts: janis@biomed.lu.lv

Ilva Liekniņa , MSc.biol, ilva@biomed.lu.lv

Ilva Liekniņa , MSc.biol

Zinātniskais asistents
Telefons: +371 67808213
E-pasts: ilva@biomed.lu.lv

Ināra Akopjana , in.ak@inbox.lv

Ināra Akopjana

Zinātniskā asistente
Telefons: 67808213
E-pasts: in.ak@inbox.lv

Jeļena Žakova , MSc. biol., jelena@biomed.lu.lv

Jeļena Žakova , MSc. biol.

Zinātniskais asistents
Telefons: +371 67808213
E-pasts: jelena@biomed.lu.lv

Guntars Zariņš , MSc. biol., guntarsza@inbox.lv

Guntars Zariņš , MSc. biol.

Zinātniskais asistents
Telefons: +371 67808213
E-pasts: guntarsza@inbox.lv

Sarmīte Akopjana , sarmite.kup@inbox.lv

Sarmīte Akopjana

Laborante
Telefons: +371 67808213
E-pasts: sarmite.kup@inbox.lv

Sadarbības partneri

Publikācijas


Visas publikācijas

Ātrās saites

Grupas ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".