Pētījumi Publikācijas
Pētījumi

Ātrās saites

Visi Starptautiskas Vietēja mēroga Patenti Monogrāfijas Konferenču tēzes
Nosaukums Autori Publicēts Gads Internetā
N'-(2-(3-Oxobenzo[d]Isothiazol-2(3H)-YL)ACETYL) Adamantane-1-Carbohydrazide as a Novel Inhibitor for Staphylococcus Aureus Sortase A D Žuļenkovs, Ž Rudevica, A Leončiks, Jaundzems K, Zicāne D, Turks M Europena Patent Office, Application number 13193784.9. 2013
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".