Pētījumi Publikācijas
Pētījumi

Ātrās saites

Visi Starptautiskas Vietēja mēroga Patenti Monogrāfijas Konferenču tēzes
Nosaukums Autori Publicēts Gads Internetā
Jaunu - liposomas veidojošu katjonu karbazola atvasinājumu izmantošana šūnu transfekcijā in vitro. A Vežāne, G Apsīte, Baran A, R Brūvere, V Ose-Klinklāva, Plotniece A, I Timofējeva, T Kozlovska Development and Application of New Fluorescent Materials and Methods. Daugavpils, Latvija. bstract Book, p.43. 2012
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".