Pētījumi Publikācijas
Pētījumi

Ātrās saites

Visi Starptautiskas Vietēja mēroga Patenti Monogrāfijas Konferenču tēzes
Nosaukums Autori Publicēts Gads Internetā
Synthesis and Studies of New Gene Delivery Agents on Base of Cationic 1,4-Dihydropyridine Derivatives. Kore K, A Vežāne, Rucins M, Cekavicus B, I Timofējeva, Gosteva M, Pajuste K, Jakovele L, Pajuste K, Plotniece M, T Kozlovska, Sobolev A, Plotniece A International Conference in Pharmacology "Targeting Cellular Regulatory Systems". Rīga, Latvia. Abstract Book, pp. 46-46. 2012
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".