Pētījumi Publikācijas
Pētījumi

Ātrās saites

Visi Starptautiskas Vietēja mēroga Patenti Monogrāfijas Konferenču tēzes
Nosaukums Autori Publicēts Gads Internetā
Posttranslational modifications and secretion efficiency of immunogenic hepatitis B virus L protein deletion variants. B Niedre-Otomere, A Bogdanova-Jātniece, R Brūvere, V Ose-Klinklāva, Gerlich WH, P Pumpēns, Glebe D, T Kozlovska Virol J. Feb 25;10:63. 2013
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".