Pētījumi Publikācijas
Pētījumi

Ātrās saites

Visi Starptautiskas Vietēja mēroga Patenti Monogrāfijas Konferenču tēzes
Nosaukums Autori Publicēts Gads Internetā
Eikariotu šūnu transfekcija ar DNS un IN VITRO sintezētu RNS liposomu kompleksu veidā A Vežāne, Duburs G, Plotniece A, I Timofējeva, T Kozlovska Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress „Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte”. Latvijā, Rīgā 2011
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".