Pētījumi Publikācijas
Pētījumi

Ātrās saites

Visi Starptautiskas Vietēja mēroga Patenti Monogrāfijas Konferenču tēzes
Nosaukums Autori Publicēts Gads Internetā
Rekombinants rauga Pichia pastoris celms cilvēka hepatīta B vīrusa (subtips ayw) nukleokapsīdu iegūšanai. A Kazāks, J Freivalds, P Pumpēns, A Dišlers LR patents Nr. 13740 2008
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".