Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Vektoru pārnēsātie riski Eiropā: Risku apzināšana un kontrole Rietumnīlas un Čikungajas vīrusiem (VECTORIE)

 

 

 

 

 

Finansējums: 7.ietvarprogramma

Periods: 2012-013 

Projekta vadītājs BMC: Dr.habil.biol.P.Pumpēns

 

Vairāk informācijas skat. šeit.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".