Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Uz tandēm core tehnoloģijas balstītas universālas gripas vakcīnas izveide

 

 

Projekta nosaukums: „Uz tandēm core tehnoloģijas balstītas universālas gripas vakcīnas izveide”

Finansējuma avots: 7.ietvarprogramma, nacionālais līdzfinansējums

Projekta līguma Nr.: 602437

Projekta izpildes termiņš: 2013.gada 1.septembris – 2017.gada 31.marts

Nesenās gripas pandēmijas ir aktualizējušas nepieciešamību pēc vakcīnas, kas izraisa imunitāti vienlaicīgi pret dažādiem gripas vīrusiem. FLUTCORE projekta ietvaros tiks izstrādāta uz hepatīta B tandēm-core platformas bāzēta universāla gripas A (IAV) vakcīna. Mēs piedāvājam aizvietot sezonālās IAV vakcīnas ar himērām vīrusiem līdzīgām daļiņām (VLP), kas saturēs vairākus „universālus” gripas vīrusa antigēnus. Tā kā iepriekšējie mēģinājumi izmantot attiecīgos antigēnus bija neveiksmīgi to zemās imunogenitātes dēļ, iecerēts šo problēmu atrisināt ar prezentāciju uz imunogēnu VLP virsmas. Pēc būtības tiek plānots raugu šūnās iegūt VLP, uz kuru virsmas eksponēti vismaz divi „universāli” gripas vīrusa antigēni. Pirms scale-up fāzes tiks pārbaudīta daļiņu imunogenitāte dzīvnieku (peļu un sesku) modeļos. Izvēlētais klons tiks producēts GMP sertificētos apstākļos, lai varētu veikt preklīniskos toksikoloģijas eksperimentus ar tiem sekojošu klīnisko fāzi I. Šo mērķu sasniegšanai projektā ir iesaistīti septiņi partneri no četrām Eiropas valstīm, kas specializējas hepatīta B core bioloģijā, imunoloģijā, produktu sertifikācijā un gripas vīrusa klīniskos pētījumos. Plašāka informācija pieejama produkta mājas lapā www.flutcore.eu.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".